За епиграфа

Хулио Тори

Епиграфът рядко се отнася по ясен и директен начин към текста, който украсява. Понеже, оправдава се, е необходимо да изрази изящната свързаност на нещата. Вътрешно духовно освободен от уродливостта и бедността на официозните литературни форми, той идва от почти музикален порив на душата. Толкова радостен с далечно загатване, в своята естественост е по-нежен от светлината на звездите.

Понякога не е знак за връзка, нито дори крехка и далечна, (само умерена) проява на каприз, божествен проблясък, мистериозно непосредствено общуване с реалността.

Епиграфът е като далечна нота, обвързана с нашите чувства. Нещо трептящо, като струна на клавесин в наш глас от минало време.

НА ЦИРЦЕЯ*

Цирцея, богиньо свещена! Следвах неотклонно твоите съвети. Но не ме привързаха към мачтата, когато разпознахме острова на сирените, защото идвах решен да се погубя. В средата на притихналото море имаше фатална поляна. Приличаща на блуждаещ по вълните кораб, натежал от теменуги.

Цирцея, благородна богиньо с прекрасни коси! Съдбата ми е жестока. Понеже идвах, решен да загубя, сирените не пееха за мен.

* circe (исп.) – означава също коварна, хитра жена – бел. прев.

ЛОШ АКТЬОР НА СОБСТВЕНИТЕ СИ ЕМОЦИИ

Пристигна в планината, където живееше старецът. Стъпалата му бяха окървавени от облите камъни по пътя, блясъкът в неговите очи беше потъмнял от униние и умора.

Сеньор, седем години вече, откакто идвах да моля съвет. Уважавани мъже от далечни страни хвалеха твоята мъдрост и святост. Преизпълнен с доверие, чух думите ти: „Слушай собственото си сърце и не се наблюдавай, когато показваш любов към ближния.“ Оттогава насам не прикривам своите страдания от хората. Сърцето ми стана камък в прозрачна вода. Но благодаря на Бога, че не се стовари върху мен. Проявите на любов към моите братя те намираха за притворство. И ето тук самотата помрачи моя път.

Отшелникът го целуна три пъти по челото, една тиха усмивка озари лицето му и каза:

Скривай от братята си любовта, която изпитваш и спотаявай твоите страдания пред другите, защото, сине мой, си лош актьор на твоите емоции.

 

ЖИВОТ НА ПОЛЕТО

Нима духът на виолините

е отнесен от вика на една струна,

която се скъсва?

Кортежът върви надолу по улицата с мъртвеца начело. Утринта е весела и слънцето се смее с доброто настроение на старец. Точно за слънцето разговарят покойникът и един бедняк – по всяка вероятност непоправим пияница, – който върви случайно с погребението.

Съжалявам, че не можеш да усетиш топлината на слънцето и няма вече да пееш своите игриви песни в тази светла сутрин.

Брей! Пръстта също е весела и нейната веселост, малко влажна наистина, е всепроникваща.

Жал изпитвам към теб, че не можеш да видиш слънцето: сега доволно пуши лулата си като буржоа пред своя магазин, който спокойно гледа как играят децата му.

Точно така зазорява и в гробищата и от обраслите с мъх стени пеят чинки.

А приятелите, които изоставяш?

В гробищата човек може да си намери добри другари. Под упорития декемврийски дъжд мъртъвците бъбрят оживено. През останалото време на годината внимателно наблюдават от разрушените си гробове новите гости.

Но…

Малко са мързеливи, вярно. Рядко напускат леглата си, които вече са размекнати от влагата и от зайците.

Въпреки…

Животът в полето също има свои прелести.

 

БАЛАДА ЗА ЛИСТАТА НАЙ-ВИСОКИ

на Енрике Гонзалес Мартинес

Люлеем се сладостно в най-високото на липите край белия път. Люлеем се нежно над керваните, които отминават и се връщат. Някои идват засмени и празнични, други отминават в тишина. Пилигрими и търговци, фокусници и прокажени, евреи и войници минават забързано и така понякога долавяме песента им.

Говорят за всекидневните си копнежи и биха могли да угасят мъките си само с шепа дублони или с чудото на Рокамадорската Света Богородица. Не са красиви техните нещастия. Загрижени, те нищо не знаят за утринните съзвучия в перлено розово; за успокояващото индиго на небето по пладне; за страните отсенки на залеза, когато сладострастните тъмночервено и наситен цинобър се преливат с неясния кобалт и свръхземното-зелено, в които скучаят морските чудовища на Бьоклин.

На това чудесно място високо над грижите и делата им вечерният вятър ни люлее нежно.

Превод от испански: Спасиана Евтимова

Коментари