ОТ ЗЕМЯТА УЗНАВАЕМА НАТАТЪК ДА ЗАБЪБРИМ

Явор Константинов

Явор Константинов: роден на 7 август 1972 в София. „Германистика“ и „Сравнително литературознание“ в Инсбрук, Австрия. Дипломант при Зоран Константинович.

Бел. гл. ред.: Публикувал в „Ах, Мария“ бр.5/1993 и в Ах, Мария & приятели“ бр.1/1995.

 

Явор Константинов

ОТ ЗЕМЯТА УЗНАВАЕМА НАТАТЪК ДА ЗАБЪБРИМ

прежадняло се криви небето

слънце се катурва в пешеходен въздух

мълком както се предсказва буря

сухата река морето глухонямо среща

от земята узнаваема нататък да забъбрим

хлабавите листи преговорим нека

камъните ценни в равнината вметнем

как разтребва утринта та расне

босоногата ти сянка

огъня осуетен с искряща мигла подслоняваш

поприсвиваш се според дъгата

господарстваш чак по залез

с ръкохватки нежни ти

с привички пагубни

с безподобен климат

 

НЕНАДЕЙНО СЕ ГЛАСИ

посолила се земята

и разкихали липите

ти която всяка сутрин

с тръпността дървесна

неусетно разцъфтяваш

и потегляш слънчевия улов

от прозявните въздушни ями

също гущера в съня побутваш

паяченото бельо изкърпваш

мравките разпращаш в странство

ти самата си граничиш

вред прелитнала боичке:

с поглед плод осиновяваш

в мрачина се задомяваш

 

* * *

сумрака сетне със замах отгръщаш

и с верижки плитки ме обсаждаш

в утринта безмълвно поболяваш мигар

съмвайки да се въздигна мога

тъмен хляб със зъби да порежа от водата

устойчива да откапя

в обратното небе поемаш си пътечка

облаци плевиш слънца огряваш

бродиш гръмотевично но и земята

извънземно пешеходства стъпва

пресушената гора от крак на крак

в ранината ти напразно се притваряш

и ръката треперлива тропваш: през деня

в камината студът запалва орех

 

ОТ ДАЛЕЧ ДО ЗÀВЕТ

висината чак припламне

ала най-разсипно е дървото

дървеса околовръст разстиля

клечките оградни прътите-криваци

с листи ситно шумолясва

някак издължава даже

мен вихрушка ме сполита

ти с гущера слънчасваш

рамкостегнато-картинна

със зъбчати думи се отхранваш

аз трохата ти споделям

кичура политнал храбро

хладен-свиден се стаявам

пообрулен в мекушав следобед

тъй невръстно камъче ме вглежда

как да го отритна пряко добрината

горският в колибата си

цялата гора поканва

 

ТУЗЕМЕН ДЕН МЕЖДУ ЗЕМЯ ТУЗЕМНА

отпочва се земя усилено се зараства

треволяк я треволясва щъркел зазимèн куц крак

я прекроява отпочива ли в небето клюн отърсва

то все по-сънливо снежните вързопи влачи

мравки я нахапват стръвно гущери я пътешком облизват

обиколна с вятър се отвежда кипва билкова постига се огряна

дупчат я води красят я пушеци полека в прахове чудесни се

умива в песъчинки прелетни отрива сол си чуква пух раздърпва:

изкопаема земя

Коментари