НОЩНА БАЛАДА

Йордан Вангелов

Оголени клони бадемови.

Само звезди в нощите носите.

Над сърцето ми тегнат

със златните пръстени,

ръцете ви дълги и жилави.

Ти, мое сърце разкъсано –

ти мое сърце

сред звездите кръвта си захвърлило –

виждаш ли тези

тъжни клони бадемови,

колко са голи

в нощите есенни?

Пита ме Вятъра,

посребрен и потаен –

като монети

из полетата пусти

търкулват се думите:

– Момченце, момченце,

кой така разби ти гръдта?

– Ветре, ти

с брадвата звездна

оловната гръд ми разби.

– Момченце, момченце,

кой сърцето така ти разкъса?

– Ветре, ти

с храста розов

златното сърце ми разкъса.

– Момченце, момченце,

а кой във кръвта ти така,

туй пъстрооко момиче изсече?

– Ах, Ветре, ти

с длето от майки бадеми,

туй пъстрооко момиче

в ледената кръв ми изсече.

Оголени клони бадемови

и ти, Ветре, безгрижен –

коприно сребриста, от моята кръв начервена –

простеше…

Много съм влюбен:

болен съм много

и да говоря повече с вас

в този час нощен –

не мога.

 

ЗЕЛЕНА ПЕСЕН

Зеленината се задълбочава –

от всякъде зелено.

В тревите, в клоните над мен

и в храстите.

Извикай им

да поспестят зеленината –

може да потрябва

и за други светове!

Но най-зелено е

там до потока.

Аз слизам долу и не ме търси!

Ще ме намериш само

ако се загубиш!

Ще ме познаеш

по зеленината:

зелено клонче, лист зелен, зелени ниви…

Коментари