Смелост

Криста Райниг

Най-дълбоката ми същност е смъртта

ако убийците ми знаеха това

щяха да бъдат отегчени.

 

Превод: Калина Димитрова

Коментари