Вместо сън

Маргот Шарпенберг

Хвърлянето на котва – забравено. Нека да продължи

черната лодка, изпълнена с окосени нощи.

Мъртвите звезди нямат пристанище.

Прицелилият се веднъж остава да кръжи

около лунния диск на светлината като стрелец

върху плиткия ров на водния замък.

Уловът – забранен. Златна кукичка във устата,

металната риба се промъква, с мъртви люспи,

извадени очи, жертвата не може, с извърнато лице.

Само в съня си улавяме тихите вълни

и никакъв кораб не хвърля котва

за разтоварване, за смяна, за пътници – бегълци към островите.

Оставаме си лунни хора – като нощни пазачи,

обвързани, без дъх, денят минава покрай нас,

отчаяни сме, сън вместо смърт.

 

Превод: Калина Димитрова

Коментари