Надгробен плач

Опело Христово

Сиреч, похвални погребални песни,

които се пеят на Велики Петък вечерта

около Светата Плащаница Христова.

Из „Статия първа“:

1. В гроб положен Си бил, о Христе Животе,

ангелските войнства ужасиха се

Твойто снизхождение като славеха.

4. Ти предел постави на земята ширна,

а във малък гроб Си легнал днес, Христе,

и от гробовете мъртвите дигна.

6. Царят всемогъщи мъртъв Той е в гроба,

вижте, как безжизнен вече тук лежи

Този, Който много мъртви възкреси.

9. Най-прекрасен Ти Си между вси човеци

и на всичко Ти Си красота дарил,

а беззрачен смъртник Ти ни се яви.

10. Адът как понася в него Ти да влизаш?

В мрак като е цялий, колко ще страдай

ослепен от Твойта дивна светлина.

11. Сладък мой Спасител, светлино небесна,

как се Ти затваряш в гробна тъмнина?

О търпене чудно, неизказано!

16. Щом Си бил положен мъртъв в гроба, Спасе,

адските основи сринали се в миг

и разтвориха се всички гробове.

17. Този, Който носи на ръка земята,

в малък гроб се скрива мъртвата му плът

и с това сразява адовата власт.

19. Кат светилник сяен на Христа телото,

във земята скрито, ярко там блести

и прогонва мрака в адски дълбини.

29. Като житно зърно скри се Ти в земята

да възрастнеш, Спасе, в многоплоден клас.

Всички от Адама с вечност надари.

30. Като слънце вечер скри се Ти в земята,

от тъмата нощна Ти Си днес покрит.

Възкресни, о Спасе, още по-велик.

31. Както слънце мощно от луна се скрива,

тъй и Тебе, Вечний, гроба те закри,

щом се Ти предаде на човешка смърт.

69. Ако и пресечен кат крайсечен камък

Ти Си пак източник на пресвят живот

и за нас източваш жива струя днес.

70. Ние пием всички от един източник

на реката двойна от реброто Ти,

с туй ни Ти даряваш вечния живот.

71. Самоволно в гроба Ти Си легнал, Спасе,

но живееш още и въздигаш нас

с Твойто възкресене, както обеща.

 

Из „Втора статия“

3. В ужас всичко бе, (слънцето се скрило, щом видяло,

как Ти, Светлината вечна и всесилна,

влязъл си във гроба с тленната си плът.

4. Спасе, Ти заспа (като всяка твар във .гроба хладен

и от тежък и греховен сън въздигна

падналия в смъртен грах човешки род.

9. Влезе в гроба Ти, (Който си създал от пръст човека,

да въздигнеш от греха рода човешки

със всесилната Си, Спасе, власт на Бог.

 

Подбор: Ах, Мария

Коментари