БЯЛА МАГИЯ

Николай Кънчев

Там, където е напъпила зората,

ще разцъфне слънцето, узрявай

за часа, когато черната магия

по естествен път ще се превърне в бяла.

 

Не тръпни, на мигове подобни

облаците от сапунени мехури

ще поддържат чистотата на душата

и не ще се спука цялата планета.

 

А твори, докато прокълната

формата без съдържание блуждае,

непостигнала отливка на живота,

нажежен до бяло, ти ще я постигнеш!

 

ДИКТАТУРА

Ти, дърво с единствен Плод, и то за семе,

повтаряше, потретваше, но кой да чуе:

ручеят не е търчи-лъжи, когато

истински го слушаш, без да го подслушваш.

 

Раницата на ловеца трябва

винаги да е гнездо на птици,

винаги да е гнездо на птици.

 

Слънцето е виждало по-златни жътви

с по-безсребърни души от тези тука:

нищо братско между пишещите братя…

Някой ден ще срещна този ден по-дневен.

 

Птицата, навряна в миша дупка,

няма никога да стане прилеп,

няма никога да стане прилеп.

 

ВОЛНА ПЕПЕРУДА БЕЗ ГЪСЕНИЧНИ ВЕРИГИ

Влачеше тя свойто съществуване безкрило,

и търгуваше ли с тялото си, неизбежно

земното притегляне я удряше в кантара.

 

Паднала най-ниско, без какъвто да е изход,

тя с полузатворени очи полушептеше:

искаме поне полузатворени затвори…

 

В бурния живот, съдбата си докрай прозряла,

неочаквано съзря как гръмоотводът води

мълнията за ръка, и накъде я води.

 

Волна пеперуда, без гъсенични вериги,

тя сега е в равновесие, не натежава

нищо на душата ѝ в света на светлината.

 

БАЛЪТ НА НЕВИННИТЕ

Обвинението, че не си написал ода,

те доведе до написването на балада.

 

Вярва се на истината, без да ѝ се вярва,

както клетвата се дава, без да се прекръства.

 

Само мракобес ще построи в тунела гара…

 

Знае се от колко тъмнини е тъмнината.

Вижда се от колко светлини е светлината:

 

и кръжи от светлини, превърнал се в балада,

Балът на невинните в Съдебната палата!

 

КОМПАС

Марина, ако мигом се окажеш

в затворено отвсякъде пространство,

предостави се на една посока.

 

С преливане от гласни и съгласни

запеят ли стрелките, се опитай

да изразиш какво не ти се случва.

 

Ти можеш – и като от ничий порив

възникват думите ти, за които

и утре ще е ден, но днес най-вече.

 

Попаднал сред сатурновия пръстен

на бреговете, корабът си плува

и ще прокара талвег на морето…

 

ДВОУМЯЩИЯТ СЕ ВЛЪХВА

Сложил скришом в раницата планината,

щом достигна светлината на небето,

ще се върна, ако грубостта престане

да ме гали с опакото на ръката.

 

В тези толкова несигурни години

още се държа – като детенце падах –

докато над мене мъти нещо двойно

двойната закрила на двукрила птица.

 

Всичко се крепи на всичко, но ми трябва

потвърждение и, изтървал шишарка,

борът ахва, че в очите ми сияе

двойно слънце: синевата е близнила!

Коментари