САГА ЗА ДРАКОНА

Максим Маринов

на Руми

Аом, това е името на Дракона. Който е казал: да вярваш на дракона, е като да вярваш на себе си. Да служиш на дракона, е като да служиш на себе си. Самочувствието на дракона е в живота, който ражда, без да е напълно жив и в смъртта, която не убива, без да е напълно мъртва. Нашето самочувствие е в нашето лично мнение за нас самите, за нашия живот и нашата смърт. Тялото на дракона е усилие и сладост, признание и клевета, кръстени в дете и в моминство. Вашето тяло е здраво, когато удоволствието е за вас. Самочувствието прави удоволствието удоволствие само за вас Никой не прави смъртта. Живота се прави веднъж. Любов, която се прави веднъж, е драконова любов Това, което се прави веднъж, се прави още веднъж. Това, което не се прави два пъти не се прави още два пъти по веднъж. Много пъти за един са малко за двама. Това, което струва за един, струва за двама Труда струва предмети, предметите – пари, а парите, умора. Умът се изморява толкова по-малко, колкото повече пари и предмети спести тялото без усилие. Няколко пъти усилие не са правило. Без правило няма изключение. По същия начин, напред и назад, нагоре или надолу и пак встрани, като маймуната в клетка, по цял ден и цяла нощ не спи. И така и иначе, всеки път различно, змията изминава цялата, степ. Мъдростта на змията не носи послание. Посланието носи светлината. Светлината носи любов. Светлината носи душа. Светлината отпреди, по-бавна от никоя тъмнина, по-бърза от мрака. Маймуната и змията са глупави, защото искат да стигнат бавната светлина. Затова стоят в клетка без душа. Светлината се носи навън, в нищо и нещо. Така и дракона взема от нищо и нещо – душа, от най-лошото и най-доброто – плът, от силния и здравия – сън, от най нужното и най-ненужното ръце. Най-лошото и най ненужното е болната власт. Тя прави пари от труда на болния и слабия, който напада себеподобния си. Здравият и силният прави здраво богатство, и го защитава с правото и силата на здрав и да пречи на болния, не го напада. Той се защитава не с пари и предмети а със самочувствие. Самочувствието защитава самия вас. Самочувствието струва да няма разлика между здравия и болния, силния и слабия, когато силния докаже на подлия, че подлия е слаб и болен. Лъжата е истината на болния. Истината на здравия не може да бъде отречена. Лъжата не е напълно лъжа, тя не лъже истината. Истината не е напълно любов, истинската любов е като лъжата. Винаги верно, никога истина, винаги грешно, никога грях. Грехът на дракона не е грешен. Където стига, не свършва, където не стига, започва. Грехът на маймуната е нейната клетка. Грехът на змията е мъдростта ѝ. Болният служи на греха. Здравият служи на себе си. Болният цени греха. Здравият цени ръцете. Който не цени ръцете на дракона, не цени никого. Който вижда ръцете на дракона, вижда всичко. Както е казал дракона: Самочувствието има в ръцете си толкова пари и предмети, колкото нямат умората и властта. Който не казва нищо, казва всичко, който говори на всички казва едно. И тогава дoйде (Драконът) и каза така: Кой иска тази ничия душа, тези ничии земя и слънце, тази ничия клетка, тези ничии думи. Кой е силния и кой слабия – който иска думите или съня. И светлината, и мрака, и цялата твоя любов – това си самия ти. Това е Аом или името на Дракона.

Коментари