Стихотворения

Иван Пейчев

* * *

Не ме отегчава

чуждото

щастие.

Чуждото щастие

не тежи.

Моето нещастие

не ме отегчава,

моето нещастие не тежи.

Тежи ми

липсата на щастие,

неоформено

от различни мебели,

неоформено

с мрачни удобства.

Защо не се завърнеш ти,

защо не се завърнеш ти,

о, щастие,

вървяло под оловните облаци,

вървяло в мрак.

Защо не се завърнеш,

щастие,

на първата река,

която ний преграждаме,

на първия тунел,

пробит във взривове

и силикоза.

Защо не се завърнеш,

щастие,

на всеки изкоп

или със всеки разговор,

или със всеки гняв,

или с неконструктивния

живот,

откриван

в твоето

завръщане.

О, щастие,

защо не се завърнеш

при хората,

останали

със нищото.

 

* * *

Ако загинеш,

ах, ако загинеш,

ти ще загубиш

своите мечти.

Смъртта е глупава,

недей загива

без своите мечти.

Убий мечтите си,

за да се върнеш,

и в улиците

ти ще срещнеш

някоя мечта,

убила всички срещи.

Ти не тъгувай,

просто целуни

паважа след

големите ѝ стъпки.

Ти просто

целуни

нощта

или деня.

Ти просто

целуни

една агония.

 

* * *

Снегът е сребърен,

снегът умира

в клепачите

и устните.

Снегът умира

не като сребро,

снегът умира

във вашето безсъние,

в цървулите,

продънени от походи.

Снегът умира

в празните паласки,

в паласките,

изпълнени със сняг –

вий ровите

и пръстите са ледени,

и пръстите,

преровили паласките,

умират,

умират без последната

възможност

на изстрела,

последен

заличил

жестокостта

на всяко отчаяние.

 

* * *

Загубено е всичко

и отиде

загубеното някъде

далеч.

Загубено бе нещо

много хубаво

и никой си не дава

вече сметка

какво загубихме,

кое бе толкова

обичано и хубаво,

оставило ни вечно

във скръбта.

О, третостепенна

и жалка скръб.

О, третостепенна

и жалка загуба.

Умирай,

не скърби.

Ти нямаш нищо.

Дори и да скърбиш,

ти нямаш нищо

освен вероятността

за скръб.

 

* * *

Вероятност означава

скръб,

Съгласен съм, дори

съм длъжен

да отговарям

за улиците

с хората доволни

и за ветровете,

осъществили хората

доволни.

За топлите легла

с доволни хора.

О, конфитюрите.

О, мохера,

невъобразимите

транзистори

и телевизори –

цялото магнетофонно

щастие,

заради което,

без да съм съгласен,

аз отговарям.

Просто съм съгласен

да отговарям

с несъгласие.

Да съществувам

във всичко, означаващо

еснафщина,

със всичко,

означаващо скръбта.

Казваха някога –

сърцето вземи,

тъгата вземи,

самотата вземи.

Казваха някога – последната

пачка патрони вземи,

но скръбта остави ми

на мен.

Но скръбта в твоя

пулс ускорен,

но скръбта, обкръжила

с черни сенки очите ти,

но скръбта остави.

Казваха – последния дъх

ми вземи.

 

* * *

Вероятно,

навярно,

сигурно

с тъмнината ще идва

страхът.

Съвсем сигурно аз ще се

връщам,

без да зная накъде и защо.

Само моята скръб

отговорно

ще върви заедно с мен,

без да знае къде и защо,

но с безкрайната

скръбна увереност

на една вероятност,

означаваща скръб.

 

* * *

Може би

други улици

трябва да има.

Може би

друг състав на кръвта,

пулсът би трябвало

да е друг;

задължената самота

на самотния поет

да е друга.

Може би целият свят

би трябвало

да е някак си друг.

Целият свят може би

не съчувства

на нашата

близост,

несрещната моя,

в случайния,

в съчинения

мой свят на случайност

и заливи.

 

* * *

Светът за нас

бе твоят дъх,

бе моят дъх,

бе просто кръг

неправилен.

Бе простото редуване

на гледане

в студените прозорци

на трамвая,

в неправилния жалък

кръг, отнел

с дъха ти,

с моя дъх

света, принадлежащ

на всички хора.

 

Тези стихотворения на Иван Пейчев са една малка част от книгата с негови творби, която подготвя за печат издателство „Народна култура“. Стихотворенията са непубликувани до момента и са написани в гр. Калофер през 1972 година. (Бел. ред. бележката е от 1995.)

Марияна Фъркова

Коментари