За една нова нощ

Пол Елюар

Жена с която аз живях

Жена с която аз живея

Жена с която ще живея

Ела при мен с палто червено

Червени ръкавици и червена маска

И чорапи черни

Залози доказателства

Че ще те видя гола

Чисто гола най-прекрасен накит

 

Гърди о мое сърце

 

Преведе от френски: Иван Бориславов

Коментари