и когато въведа ред…

Йоанна Марева

и когато въведа ред
във всичко
и когато избърша праха от полиците
и когато наредя книгите на тях
и когато въведа ред
във всичко
и когато изхвърля водата от вазата
и когато налея нова за цветята
и когато въведа ред
във всичко
и когато вдигна щорите
и когато усетя светлината
и когато въведа ред
във всичко
искам ти да си паячето на стената
на което да позволя да направи
своя паяжина
и когато въведа ред
във всичко
искам ти
да въведеш хаоса

Коментари