Съдържание БРОЙ 12, 2002

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 12, 2002 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЕТА, ФОТОГРАФА, ПСИХОАНАЛИТИКА АНДРЕАС ЕМБИРИКОС

Кратка житейско-творческа хроника на Андреас Ембирикос
Одисеас Елитис: Рапорт пред Андреас Ембирикос
Нанос Валаоритис: След войната. Бунтарството в гръцкото писане
Здравка Михайлова: Андреас Ембирикос или гражданинът на идеалната утопия „Октана“
Нанос Валаоритис: Андреас Ембирикос като духовно и човешко присъствие в гръцкото пространство
Димитрис Калокирис: Гора пламтяща в миро
Андреас Ембирикос: ДОМЕННА ПЕЩ, (1935), стихосбирка
Димитриос Полемис: Андреас Ембирикос и остров Андрос
Мария Маргарони: О, презокеански параход: Андреас Ембирикос и американската традиция
Андреас Ембирикос: ХИНТЕРЛАНД, (1945), стихосбирка
Йоргис Ятроманолакис: За „Земфира или тайната на Пазифая“
Андреас Ембирикос: ЗЕМФИРА ИЛИ ТАЙНАТА НА ПАЗИФАЯ, (1997), стихосбирка
Нанос Валаоритис: За Ембирикос
Андреас Ембирикос: ОКТАНА, (1980), стихосбирка
Рена Зимару: Арго и Великият Ориенталец
Андреас Ембирикос: АРГО ИЛИ ПЛАВАНЕТО НА АЕРОСТАТА, (1964), стихосбирка
Нанос Валаоритис: Стресът на очакването, на признанието, на любовта у Андреас Ембирикос
Нанос Валаоритис: Встъпителни думи към английското издание на „Лична митология“
Андреас Ембирикос: ПИСАНИЯ ИЛИ ЛИЧНА МИТОЛОГИЯ, (1960), стихосбирка
Андреас Ембирикос: Из „МИТИСТОРИИ“, (1960)
Ги Соние: От невръстната богиня до животното Спасител
Андреас Ембирикос: Из „СЪБИТИЯТА И АЗ“, (1960)
Ги Соние: Неоптолем или поетът като критик-параноик
Андреас Ембирикос: Из „ЛИЦА И ЕПОСИ“, (1960)
Нанос Валаоритис: Двойната самота на един световен поет
Насос Вагенас: Поетите от поколението на трийсетте години и Ангелос Сикелианос
Андреас Ембирикос: Всех же родов или Днешният ден като Утрешен и Вчерашен (1984)
Леонидас Ембирикос: НА БАЩА СИ ДЪЛЖА ОСОБЕНАТА СИМПАТИЯ КЪМ БЪЛГАРИЯ

Димитър Пантелеев: Стихотворения, Връщане от прародината
Андрей Кулев: Ден извън календара, стихове
Боян Келчев: Разказ на един пушач
Андрей Филипов: Посветени стихове, стихове
Мартин Ръждашки: Сюрреализъм, Некролог на моето лято…

Коментари