КАРИЕРАТА НА ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ АНТОНОВ

Даниил Хармс

Това се случи преди революцията.

Една жена на търговец се прозя, а в устата ѝ влезе кукувица.

Търговецът дотича като чу зова на своята съпруга и моментално съобразявайки за какво всъщност става дума, постъпи по най-остроумния начин.

От този момент той стана известен на целия град и го избраха в сената.

Но след четири години в сената, нещастният търговец една вечер се прозя и в устата му влезе кукувица.

На зова на своя съпруг притича жена му и постъпи по най-остроумния начин.

Славата за нейната находчивост се разнесе по цялата губерния и заведоха жената на търговеца в столицата, за да я покажат на митрополита.

Като изслуша дългия разказ на жената на търговеца, митрополитът се прозя и в устата му влезе кукувица.

На гръмкия зов на митрополита дотича Иван Яковлевич Григориев и постъпи по най-остроумния начин.

За това Иван Яковлевич Григориев бе преименуван на Иван Яковлевич Антонов и така го представиха на царя.

Ето така става ясно по какъв начин Иван Яковлевич Антонов направи кариера.

БАЩА И ДЪЩЕРЯ

Имаше Наташа два бонбона. Тя изяде единия и ѝ остана един бонбон. Наташа сложи бонбона пред себе си на масата и заплака.

Изведнъж гледа – пред нея на масата отново има два бонбона.

Наташа изяде единия и отново заплака.

Плаче Наташа, а с едното око гледа към масата дали няма да се появи втори бонбон. Но втори бонбон не се появява.

Наташа престана да плаче и започна да пее. Пя, пя и изведнъж умря.

Дойде бащата на Наташа, взе я и я отнесе при домоуправителя.

Ето – каза бащата на Наташа. – Засвидетелствайте смърт.

Домоуправителят духна на печата и го удари върху челото на Наташа.

Благодаря – каза бащата и понесе Наташа към гробището.

А на гробището беше пазачът Матвей, той винаги стоеше до вратата и не пускаше никого в гробището, така че се налагаше покойниците да се погребват направо на улицата.

Погреба бащата Наташа на улицата, свали си шапката, сложи я на това място, където зарови Наташа и си тръгна към къщи.

Дойде си, а Наташа вече в къщи седи. Как така? Ами много просто: изпълзяла изпод земята и дотичала в къщи.

Гледай ти какво нещо! Бащата така се разстрои, че падна и умря.

Извика Наташа домоуправителя и каза:

Засвидетелствайте смърт.

Домоуправителят духна печата и го удари върху една хартийка, а след това на хартийката написа: „С това се удостоверява, че еди-кой си действително е умрял.“

Взе Наташа хартийката и я понесе към гробището да я погребва. А пазачът Матвей ѝ казва:

За нищо на света няма да те пусна.

Наташа казва:

Само да погреба тази хартийка.

А пазачът казва:

Изобщо не се моли.

Зарови Наташа хартийката на улицата, сложи на това място своите чорапки и тръгна към къщи.

Връща се в къщи, а баща ѝ вече в къщи седи и си играе на малък билярд.

Наташа се учуди, но нищо не каза и отиде в стаята си да расте.

Расна, расна и след четири години стана голяма госпожица.

А баща ѝ се състари и прегърби. Но двамата като си спомнят как се взеха за покойници, падат на дивана и се смеят. Друг път се смеят по двайсетина минути.

А съседите като чуят смеха веднага се обличат и отиват на кино. А веднъж отидоха и повече не се върнаха. Май че ги блъснал автомобил.

ИЗ СИНЯ ТЕТРАДКА №12

Някой си Пантелей удари с пета Иван.

Някой си Иван удари с колело Наталия.

Някоя си Наталия удари с намордник Семьон.

Някой си Семьон удари с корито Селифан.

Някой си Селифан удари с палто Никита.

Някой си Никита удари с дъска Роман.

Някой си Роман удари с лопата Татяна.

Някоя си Татяна удари с гърне Елена.

И започна бой.

Елена биеше Татяна с оградата.

Татяна биеше Роман с дюшека.

Роман биеше Никита с куфара.

Никита биеше Селифан с подноса.

Селифан биеше Семьон с ръце.

Семьон плюеше в ушите на Наталия.

Наталия хапеше Иван за пръста.

Иван риташе Пантелей с пета.

– Ех, – мислехме си ние – бият се добри хора.

 

Превод: Маргарита Джоганова

Коментари