Брой 10: Всички публикации

Човек не се ражда жена

Моник Витиг

Един материалистичен феминистки възглед за потискането на жените разбива идеята, че жените са „природна група“, т.е. „расова група от специфичен вид, група, възприемана като природна, група мъже, разглеждани с …

Сексуална (не)диференциация и лесбийска репрезентация

Тереза де Лауретис

Ако не беше лесбийски, този текст не би имал смисъл въобще (Никол Бросар, L’Amer) В известен смисъл лесбийската самоидентификация може да се възприема, изрази и представи концептуално посредством или …

Това, което никога не е било

Бони Цимерман

Преглед на лесбийската феминистка критика През седемдесетте години се появи поколение лесбийски феминистки литературни критици. Някои като лесбийката професорка в стихотворението на Лин Стронгин „Сейър“1 се бяха затворили в …