СЛИЗАНЕ В ЕГИПЕТ

Бойко Пенчев

Бойко Пенчев: Роден на 16.1.1968 г. в Карлово. Първа публикация: лятото на 1983 г. – дописка във в. „Средногорски партизани“. Представа за себе си като поет: стар майстор, на който все не му идва карта.

Бел. гл. ред.: Публикува за първи път в „Ах, Мария“ (1999). Автор на книгите „Стихосбирка“, „Студентско Литературно Дружество“, С., 1992; „Българска христоматия“ в съавторство с П. Дойнов, Йордан Евтимов и Георги Господинов, „Свободно поетическо общество“, С., 1995.

 

Бойко Пенчев

СЛИЗАНЕ В ЕГИПЕТ

Кравите на Абисиния димят.

Какви ектения, какъв кикот,

какво сладострастие

(и пълнолуние)

в този вертеп свещен на моите деди,

в този кладенец на преобърнатите небеса?

Ти,

сядаше,

лягаше,

ставаше,

свиваше се на кравай,

викваше,

кихваше,

литваше,

мляскаше,

святкаше,

бляскаше,

свиреше на цимбал,

валеше,

течеше,

снежеше,

градеше и мреше

и какво направи?

Какъв бе този хляб,

дето толкова го пече

и все не втасваше,

и все горчеше и от яд

на кучетата даже го не хвърли –

о, кажи ми, плачущ в нерадост,

какво направи със свойта младост?

Виж:

тъгите ни пристъпят като морни биволи,

стълпени край реката на душата.

Поне ни прибери телата.

О, татко Нил, чуеш ли –

за таз песен ми копней сега душата.

Ако можеш, залей ни,

ако ли не – млъкни, утаи се.

Коментари