ДВЕ НА А. К.

Георги Пашов

Георги Пашов: род. 1960. Завършил „Бълг. филология“. Първа книга – „Обръщения“, „Свободно поетическо общество“, С., 1993, втора – „30 стихотворения“.

Бел. гл. ред.: Публикува за първи път в „Ах, Мария“ (1999), издал е книгите: вж. горе, лаконично.

 

Георги Пашов

ДВЕ НА А. К.

* * *

Аз те приемам,

дори от жени и мотори обсебен,

но вяра не хващай,

те нека говорят…

Истинският двигател, момче,

е много навътре в тебе,

движи живота,

един и същи,

никаква вяра,

и право вкъщи,

вкъщи!

 

* * *

Ти трябва да се вслушваш

и, толкоз млад, да не отвръщаш

на лая,

който изпълва дните ти,

да, само дните засега,

и иде от реалността –

проста,

но своеобразна кучка.

 

ЯНА, ГЛАСЪТ

(графит)

Аз тук,

макар и сам,

с една ръка

превърнах твоя глас във звук:

о-о-о-а, о-о-о-а.

 

СЪСЕДКАТА

Аз обичах мълчанието

и готварските книги,

а ти мислеше само за ядене,

но на глас,

и не скри от мен в мрака на своята нощница

двата пакета ориз, картофите,

тенджерата, лука и пипера

(червен и черен в онези дни)

и даже олиото

срещу здрава

и по същество празна бутилка…

Тогава (още не беше гранясало олиото

и гъгриците не бяха ориза превърнали

в прах…), хвърлихме в огъня онова,

за което отдавна мълчаха

готварските книги.

 

* * *

Ти питаше за отговор

и отговорът ми е – да, ела,

ела навсякъде,

включително на раждането ми,

което, дойдеш ли,

сама ще изпиташ,

ти

или дъщеря ти.

 

* * *

Най-после – ето те наяве…

Знам името ти!

Гледам те безкрайно

в очите и в краката,

издаващи човека,

но не си човек ти,

само ти.

Коментари