120 УДАРА В МИНУТА

Красимира Зафирова

Красимира Зафирова: родена е в гр. Перник, 1957, пътят ѝ в литературата е открит след конкурса за поезия „Веселин Ханчев“ в Стара Загора през 1989, когато печели Специалната награда. Живее и работи в Перник.

Бел. гл. ред.: Докато я публикуваме в „Ах, Мария“ (1999), издаде и третата си книга. Но по реда си ‒ първа книга: „За Карлсон и другите“, ДФ „Литера-прима“, Стара Загора, 1991; следва: „Начин на живот“, „Младеж“, С., 1992; третата: „Третата костенурка“, Анубис, С., 1997.

 

Красимира Зафирова

120 УДАРА В МИНУТА

Под дърво, когато те срещна,

въоръжен до зъби с безброй причини

за влюбване на мига;

когато те срещна преди дъжд,

мокър до кости от небивал възторг,

прогизнал от болка по строшения силует

на един безпрецедентен смях

(нали си спомняш – извлечен, дестилиран –

и после – на празника, пред очите на Борхес,

пред грамадния поглед на Омир, тапата до тавана,

до ехото от среднощен вой до звездите…

а чашите светят с безмълвна алчност…

нали си спомняш…);

когато те срещна на път

към някое майсторене на кон

от нищо, от сън, от размах,

от сезонно настроение;

когато те срещна и ми домъчнее,

и ме прихванат 300 дяволи,

и ти кажа направо, както съм си

представяла,

че ти казвам, когато те срещна…

Целият свят известих, че те чакам.

 

* * *

Дълбокото мото, с което започнах,

което надрасках набързо върху стъклото

в горящата къща на острова на съня си,

което изрекох, летейки над старите дрехи,

над сенките, подредени в хелиоцентрична система,

което прокудих от Храма, от ноздрите си,

от езика си,

което омесих от огън, от прасковен цвят

и дървени въглища,

което възправих край панорамния път

над мъртвите цивилизации,

което овалях в катран и перушина и после

краката му мих и целувах,

което осъдих на заточение, на разстрел,

на съжителство с Попол Вух и Хайауата,

което стилизирах, обърнах наопаки като прилеп,

превързах в шарена кърпа заедно с мелнишко вино,

което държах откъм острието с гола ръка,

с душа в зъбите,

което провесих от балкона,

от приоблачния етаж на живота си,

което накъсах, иронизирах, раздадох –

алоето, мотото, моето синеоко изтравниче,

което ще поставя в края, в ъгъла

като котка, като прашни обувки

„Даже пътникът ще спре при него“

Лао Дзъ

Коментари