Из „Пипалото на Алтамира“

Андреас Ембирикос

III
Поезията е доразвиване на бляскав велосипед. В нея всички растем. Пътищата са бели. Цветята говорят. От листенцата им изплуват мънички девойки. Тази екскурзия няма край.

XVII
Дезертирам в шумака. Отдалече съзирам лека долина. Този ден е като прилив на светлина. Във вените и в листата му тече кръвта, която го оживява и отдалечава случайните прашки. Куполът му е толкова бистър, че се счупва стомната в съседната вила и преждевременно се пукат наровете върху алеята. Всяко тяхно зърно е и един миг, който пада в сластния кладенец.

XVIII
Вземи думата ми. Дай ръката си.

XIX
Съзерцавам. Една камбана се разтапя пред мен.

XX
Аз, човка. Ти, една цяла нощ с тръпки и фосфоресциращи медузи. После заспа, а когато се събуди, отново ме погледна, както детето една стълба.

 

СТРЕЛИТЕ
Едно момиче в градината
Две жени в саксията
Три девойки в сърцето ми
Без граници без условия.

Една длан върху стъклото
Една длан върху гърдите
Едно копче се откопчава
Една гърда се преоткрива
А Стрелецът със стрелите
Блести високо в небето
Без граници без условия.

 

ЕДНА ЦЕЛОМЪДРЕНА ЖЕНА СТРУВА КОЛКОТО ТРИ ПТИЦИ
А ЕДНА ЖЕНА ПРОСТО ЖЕНА СТРУВА КОЛКОТО ДЕСЕТКИ СЪРНИ

 

Превод: Панос Статоянис и Румен Баросов

Коментари