ПЪРВИ МАНИФЕСТ. ТАЙНИТЕ НА МАГИЧЕСКОТО СЮРРЕАЛИСТИЧНО ИЗКУСТВО

Андре Бретон

Писмено сюрреалистично съчинение или първата и последна скица

След като сте се установили на едно място, възможно най-благоприятното за концентриране на вашия дух върху самия него, извикайте в съзнанието си онова, за което ще пишете. Влезте в най- пасивното или рецептивно състояние, което можете да постигнете. Абстрахирайте се от вашия гений, вашите способности и от тези на всички останали. Кажете си, че литературата е един от най-тъжните пътища, които водят към всичко. Пишете бързо, без предварително обмислен сюжет, за да не можете да се задържате на едно място и да не бъдете изкушавани да препрочитате написаното. Първата фраза ще дойде съвсем сама, както е вярно и това, че всяка втора е фраза, чужда на нашата съзнателна мисъл, която се стреми единствено да се екстериоризира. Доста трудно е да се произнесем по въпроса за следващата фраза; без съмнение тя участвува едновременно в съзнателната ни активност и в другата, ако се допусне, че акта на написване на първата води след себе си минимум възприятие. Това обаче малко трябва да ви засяга; в него именно се крие в по-голямата си част интересът към сюрреалистичната игра. Без съмнение пунктуацията се противопоставя на абсолютния континуитет на мисълта, която ни владее, макар че изглежда също толкова необходима, колкото разпределянето на възлите върху едно вибриращо въже. Продължете така, както ви се харесва. Доверете се на неизчерпаемия характер на шепота. Ако тишината заплашва да се установи заради това, че сте допуснали за миг някаква грешка, грешка, да кажем от невнимание, скъсвайте без да се колебаете с ясната линия. След думата, чийто произход ви се струва съмнителен, сложете някаква буква, л например, винаги буквата л, и възстановете произвола, налагайки я като първа буква на думата, която

ще последва.

 

Как да не скучаете повече в компания

Това е много трудно. Не сте там заради никого и понякога се случва, когато никой не нарушава добрия тон, спирайки разговора с цялата си сюрреалистична активност и скръствайки ръце, кажете: „Все едно, има без съмнение нещо по-добро, което да се прави или да не се прави. Интересът към живота не се поддържа. Много просто, това което става в мен е още по-досадно!“, или някаква друга предизвикателна баналност.

 

Как се произнасят речи

Да се включиш в навечерието на изборите, в първата страна, която смята че е добре да пристъпи към такъв род консултации. Всеки носи в себе си заложби на оратор: многоцветните тесни ивици плат, огърлицата от думи. Чрез сюрреализма той ще изненада отчаянието в неговата нищета. Една вечер върху някаква естрада, той ще разкъса на парчета вечното небе, тази Кожа на Мечката. Ще даде на исканията на цял един
народ частичен и нищожен обрат. Той ще приобщи и най-непреклонните противници към едно тайно желание, което надхвърля родината. И ще достигне до това, оставяйки се да бъде възбуден единствено от безкрайната дума, която се ражда в състрадание и преминава в омраза. Неспособен да се откаже от дадените обещания, без никакви усилия, той ще се възползува от всички слабости. Той наистина ще бъде избран и най-нежните жени ще го обичат със страст.

 

Как се пишат фалшиви романи

Който и да сте, ако сърцето ви го подсказва, изгорете няколко лаврови листа и без да поддържате този слаб огън, започнете да пишете роман. Сюрреализмът ви го позволява; единственото, което трябва да направите е да насочите стрелката на „Бо фикс“ срещу „Аксион“ и кръгът ще се затвори. Ето и някои персонажи с твърде различно поведение: имената им във вашето писание са само въпрос на главна буква и те ще се отнасят към активните глаголи с такава непринуденост, както безличното местоимение il към думи като например: pleut, у a, faut и т. н. Те ще ги направляват, така да се каже и там където наблюдението, размишленията и възможностите за обобщение не биха могли да ви помогнат, бъдете сигурни, че те ще ви подскажат хиляда замисъла, каквито не сте си и представяли. Така снабдени с незначителен брой физически и морални характеристики, тези същества, които в действителност ви дължат толкова малко, няма да се отклоняват вече от определената линия на поведение, с която вие въобще няма да се занимавате. В резултат на това ще се получи една повече или по-малко майсторски скроена на външен вид интрига, оправдаваща точка по точка тази вълнуваща или успокояваща развръзка, за която вие лично нямате никаква грижа. Вашият фалшив роман ще бъде едно прекрасно подобие на истински роман; вие ще станете богат и всички в хор ще признават, че „имате нещо в корема“, защото именно там се съдържа онова нещо.
Разбира се, по аналогичен начин и при условие, че игнорирате всичко, за което си давате сметка, вие бихте могли да се отдадете с успех и на фалшивата критика.

 

Как по-добре да бъдеш забелязан от една жена, която минава по улицата

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Срещу смъртта

Сюрреализмът ще ви въведе в смъртта, която е едно тайно общество. Той ще пъхне ръката ви в ръкавица, скривайки дълбоко очертаното „М“, с което започва думата Memoire*. (*Memoire – Памет, игра с първите букви на Памет и Смърт, които на френски започват с М – бел. на прев.) Не пропускайте да направите щастливите завещателни разпореждания: що се отнася до мен, искам да бъда закаран до гробището с кола, която премества покъщнината от едно жилище в друго. И нека мойте приятели унищожат и последния екземпляр от изданието на Трактат върху Малкото от Реалността.

 

Стихотворение

Un éclat de rire
de saphir dans l’île de Ceylan
едно избухване на смях
от сапфир на остров Цейлон

Les plus belles pailles.
ONT LE TEINT FANE
SOUS LES VERROUS
най-хубавите слами
имат блед тен
в затвора

Dans une ferme isolée
AU JOUR LE JOUR
S’aggrave
L’agréable
в една отдалечена ферма
ден по ден
се влошава приятното

Une voie carrossable
vous conduit au bord de l’inconnu
един път удобен за пътуване с кола
ви довежда до края на непознатото

Le café
prêche pour son saint
L’ARTISAN QUOTIDIEN DE VOTRE BEAUTÉ
кафенето
проповядва за свой светец
всекидневния занаятчия на вашата хубост

MADAME,
une paire
de bas de soie
n`est pas
Госпожо,
един чифт
копринени чорапи
не е

Un saut dans le vide
UN CERF
един скок в празното
един елен

L`Amour d`abord.
Tout pourrait s`arranger si bien.
PARIS EST UN GRAND VILLAGE
любовта преди всичко
всичко може да се нареди толкова добре
Париж е едно голямо село

Surveillez
Le feu qui couve
LA PRIÈRE
Du beau temps
надзиравайте
огънят който мъти
молитвата
за хубаво време

Sachez que
Les rayons ultra-violets
ont terminé leur tâche
Courie et bonne
знайте че
ултравиолетовите лъчи изпълниха своята задача къса и добра

LE PREMIER JOURNAL BLANC
DU HASARD
Le rouge sera
първият бял вестник
на случайността
червеното ще бъде

Le chanteur errant
OÙ EST-IL?
dans la mémoire
dans sa maison
AU BAL DES ARDENTS
скитащия певец
къде e той
в паметта
в своята къща
на бала на пламенните

Je fais
en dansant
Ce qu’on a fait, ce qu’on va faire
правя
танцувайки
това, което беше направено, това, което ще бъде направено

 

Превод: Аксиния Михайлова

Коментари