Великият мастурбатор

Салвадор Дали

…………………………………………………………………………………………………………………………
Въпреки царуващата тъмнина
вечерта едва се беше приближила
по краищата на големите ахатови стълбища
където
уморен от дневната светлина
която продължаваше от изгряването на слънцето
великият Мастурбатор
неговият огромен нос опрян в паркета от оникс
невъобразимите му затворени клепачи
челото разядено от ужасни бръчки
и врата издут от прочутия цирей където пъплят мравките
застива
маринован в този все още много светъл вечерен час
докато мембраната която покрива изцяло устата му
се втвърдява по дължината на тревожния и огромен скакалец
сграбчен неподвижен и прилепен до нея
от пет дни и пет нощи.
………………………………………………………………………………………………………………………
Все още имаше други алеи
където стояха от векове
древни статуи
разположени
без ред
подобно разнообразни
и понякога анахронични
представления.
Там можеше да се възхищаваме
на няколко съвсем реалистични копия
на забележителната фигура неудържима
и изящна със кок и гърди на жена
с дебел член и с тежки тестикули.
Както най-лекомислените статуи на традиционната поезия
като плесница подпряна на въздушното течение
която се преструва че не чувствува
и малките семенца с разкопчан дюкян
с избръсната глава
с едно лайно върху главата
и скалите с параноични изображения
със заличена уста върху релефите на Modern-Style.
Също митологичните вази
украсени с дребни лица
хермафродити
с позлатени
уста
и мустаци
с изригваща
усмивка
и с много дребни зъби.
Също принесените в жертва обредни животни
и изсъхналите и втвърдени лиги
в края на главозамайващи завой.
И малките
чадърчета
във всички цветове на дъгата
върху който се забелязваха
маниерните три цвята
напомнящи разновидности папагали
и многобройните видове животни
разгонени
върху гърба на който
бяха нарисувани
прочутите езера
и други форми
здрач.
Ето ги
също
разложените магарета
ориенталските лица
императорските релефи
морските водопади
на пясъка
който сътворява най-малките
раковини
в студени цветове
и после измислените тигри
и също
изкуственият на вид
скакалец
съставен
от безброй
малки букви
но при все това много ясни
фотографии на акули
така че ако някой духнеше
върху този скакалец
всички снимки
се разпиляваха
не оставяйки
нищо освен едно ужасно нещо
изнемощяло
мариновано
леко
уплашено имперско
и колониално.

 

Превод: Аксиния Михайлова

 

Редактор: Румен Баросов

Коментари