ОЧИТЕ НА РИЛКЕ

Ернст Яндъл

рилке отвори очи

всичко бе видимо

нищо не бе невидимо

 

рилке отвори очи

нищо не бе невидимо

всичко бе видимо

 

рилке отвори очи

нищо не бе невидимо

всичко бе видимо

 

рилке отвори очи

нищо не бе видимо

нищо не бе невидимо

 

ВЕЧЕРНО ПОСЕЩЕНИЕ

седеше тя говореше за туй

което нея не засяга

 

съпругът ѝ седеше редом

сегиз-тогиз да кима

 

тъй седяхме ние трима

и казвахме че е уютно

 

вземеше ли сън да ни наляга

издишвахме го със смеха

 

половината нощ бе отлетяла

преди да се сбогувам на раздяла

 

много неща бях чул

малко повече знаех на връщане

 

времето бе запълнено

пуст бе пътят към къщи

 

Превод от немски: Маргарит Жеков

Коментари