Стихотворения

Иван Пейчев

* * *

Ще вървим

и ще бъде страшна

смъртта.

Ще вървим,

ние знаем колко е

страшна смъртта.

Ще вървим,

ще вървим,

ние знаем, единствени знаем

колко е страшна смъртта.

Така ще вървим

без никакъв вятър в косите.

Така ще вървим

без никаква дума

в познатото наше

огромно мълчание.

Без небе ще вървим,

без море ще вървим,

нека само

неизбежният мрак

ни настигне,

за да можем

без небе,

без море

и без мрак

да достигнем до мрака.

 

* * *

Нека седем капитани

повдигат тялото ми.

Нека седем ветрове

тъгуват за мен.

Нека седемте жени на капитани да спрат

и хвърлят с тесните си ръце

убийствен пясък,

слънце

и сълзи.

Нека всички

морета

да спрат на брега,

за да видят

как седем

капитани

изнасят

смъртта

от Созопол.

Коментари