Тибетска книга на мъртвите

Тибет

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ДЕН

О ти благородни човеко, в Четиринадесетия Ден Четирите Женски Пазителки на Портите, които извират от твоя череп ще дойдат и ще светнат над теб. И ще ги познаеш отново. От източното полукълбо на черепа ти ще се появи блясъкът – Богинята Която Държи Остен, с Бяла Глава на Тигър, като държи в лявата си ръка вместо чаша един череп, пълен с кръв. От юг – Богинята Която Държи Примка, с Жълта Глава на Нерез, от запад – Богинята Която Държи Камбана, със Зелена Змийска Глава. Ето така се появяват Четирите Женски Пазителки на Портите и така ще просияят над теб. Познай в тях богините покровителки.

О ти благородни човеко, във външния Кръг на тези тридесет гневни божества на Херука, двадесет и осем всесилни богини с различни глави, държейки различни оръжия, извирайки от твоя череп, ще дойдат и ще просияят над теб. Нека не те уплаши това. Познай в тези сияния образа на своите мисли, многоликия си дух. В този много важен момент спомни си избрани беседи на твоя гуру.

О ти благородни човеко (тук ще се появят сред светлина), от изток – Мургавата Ракшас* с Глава на Як, държейки жезъл и череп и Червеножълтата Брахма с Глава на Змия, държейки лотос в ръка, и Зеленочерната Велика Богиня с Глава на Леопард, държейки тризъбец в ръка, и Синята Богиня на Изпитанието с Глава на Маймуна, държейки Колело, и Алената Непорочна Богиня с Глава на Бяла Мечка, държейки късо копие в ръка, и Бялата Индра с Глава на Мечка, държейки примка от черва в ръка. Тия Шестте Йогини* на Изтока ще се появят внезапно, извирайки от черепа ти, ще дойдат и ще просияят над теб; да не се уплашиш от тях.

О ти благородни човеко, от юг (ще изгреят) Жълтата Богиня на Насладите с Глава на Прилеп, Държейки бръснач и Червената Миролюбива Богиня, с Глава на Макара*, държейки жезъл в ръка, и още Тъмнозелената Богиня на Тоягата с Глава на Лисица, показвайки боздугана си, и Жълточерната Ракшас с Глава на Тигър, държейки вместо чаша един череп с кръв. Тия Шестте Йогини от Юг, извирайки внезапно от черепа ти, ще дойдат и ще просияят над теб; да не се уплашиш от тях.

О ти благородни човеко, от запад (ще изгреят) Зеленочерната Всеядна Богиня с Глава на Лешояд, държейки тояга в ръка и още Червената Богиня на Насладите с Глава на Кон, държейки торса на огромен труп, и Бялата Всесилна Богиня с Глава на Орел, държейки боздуган в ръка, и Жълтата Ракшас с Глава на Куче, държейки в ръце жезъл и бръснач, с които коли, и още Червената Богиня на Страстта с Глава на Чучулига, държейки в ръка лък и стрела, и Зелената Богиня Покровителка на Богатствата с Глава на Елен, държейки амфора в ръка. Тия Шестте Йогини от запад, идвайки внезапно от черепа ти, ще дойдат и ще просияят над теб; да не се уплашиш от тях.

О ти благородни човеко, от север (ще изгреят) Синята Богиня на Ветровете с Глава на Вълк, развявайки знаме, и Червената Женствена Богиня с Глава на Дива Коза, държейки остър кол в ръка, и Червената Богиня на Гръмотевиците

с Глава на Гарван, държейки труп на новородено в ръка, и Зеленочерната Богиня с Голяма Глава на Слон, държейки в ръка труп и пиейки кръв от един череп, и Синята Богиня на Водата с Глава на Змия, държейки в ръка примка от змии. Тия шестте Йоги ни от север, извирайки внезапно от черепа ти ще дойдат и ще просияят над теб; да не се уплашиш от тях.

О ти благородни човеко, Четирите Йогини на Портите, извирайки внезапно от черепа ти, ще дойдат в светлина над теб: от изток – Черната Тайнствена Богиня с Глава на Кукувица, държейки в ръка желязна кука, от юг Жълтата Тайнствена Богиня с Глава на Коза, държейки в ръка примка, от запад Червената Тайнствена Богиня с Глава на Лъв, държейки в ръка желязна верига, от север Зеленочерната Тайнствена Богиня с Глава на Змия. Тия Четирите Йогини Пазителки на Портите, извирайки от черепа ти ще дойдат в светлина над теб.

Когато тия двадесет и осем Всесилни Богини изпратени от телесните сили на Радхасамбхава на Шестте Божества Херука се появят, познай ги.

О ти благородни човеко, когато миролюбивите Божества изпратени от Празнотата на Дхармакайя* се появят, познай ги. От сиянието на Дхармакайя са изпратени и Гневните Божества. Познай ги.

Това е времето на Петдесет и осемте Кръвожадни Божества, изпратени от собствения ти череп. (Те) ще дойдат В светлина над теб, ако ги познаеш като сияния на твоя разум ще се слееш с телата на Великите Кръвожадни* в единението и ще постигнеш Нирвана.

О ти благородни човеко, Ако не ги познаеш сега и ако избягаш далече, поради страх от божествата, мъченията ще те смажат. Защото трябва да знаеш това, че страх раждат Кръвожадните Божества и (ти) се ужасяваш, обхваща те боязън и припадаш: (да знаеш), че образите-миели се превръщат в измамни, видения и ще блуждаеш в Самсара*. Ако не се уплашиш, няма да си осъден да блуждаеш в Самсара.

Още повече, че телата на най-големите Миролюбиви и Гневни Божества са (безкрайни) като небесата; на средните са като Планината Меру* и на най- малките като осемнадесет човешки тела. Ако всички съществуващи явления, които сияят като божествени образи, се възприемат като създания на твоя разум, тогава Нирваната се постига В мига на познанието им. Тогава мъдростта: „Нирваната се постига в миг“ е тази, която се прилага тук. Като знаеш това ще постигнеш Нирвана и ще се слееш със Сиянията и Кайя.

О ти благородни човеко, ако не ги познаеш и се уплашиш, тогава всички Миролюбиви Божества ще блеснат с образа на Махакала* и всички Гневни Божества ще блеснат с образа на Дхармараджа, Господарят на Смъртта, и ако твоите образи-мисли се превърнат в Заблуди (ти) ще скиташ в Самсара.

О ти благородни човеко, този, който не познае своите образи-мисли, колкото и да ечел писанията В Сутритеи Тантрите даже и да спазва религията, няма да постигне Нирвана.

Ако не познаеш твоите образи-мисли Веднага след като умреш, знаците на Дхармараджа, Господарят на Смъртта, ще светнат пред Чонгидбардо. Най- голямото от телата на Дхармараджа, Господарят на Смъртта, е (безкрайно) като небето, средното е като Планината Меру, а най-малкото е осемнадесет пъти, колкото твоето; Всичките тия ще дойдат заедно и ще изпълнят световете ти. Ще дойдат със стъклени очи и с горните си зъби, стърчащи над устните, и с коса, Вързана на Върха на главата, и с големи кореми и тесни гърди, държейки (кармичен) свитък в ръката, и изтръгвайки от устата си звуци: „Удряй! Коли!“, смучейки човешки мозъци, пиейки кръв, отрязвайки глави, изтръгвайки сърца: така ще дойдат, за да изпълнят световете ти.

О благородни човеко, когато дойдат тези образи-мисли, не се страхувай, да не се уплашиш. Тялото, което сега обитаваш не може да умре, даже ако се нареже на парчета, защото е тяло-дух (кармично) на въжделението. Може да не се страхуваш, тъй като тялото ти е едно с Празнотата. Господарят на Смъртта е роден от сиянието на твоя ум. Не е материален и така, празнотата не може да вреди на празнотата. Освен родените от твой дух. Миролюбивите, Гневните, Кръвожадните, Многоглавите (Богини), сиянието на дъгата, Всяващите ужас образи на Господаря на Смъртта, не съществуват извън теб: в това не се съмнявай. Затова, знаейки това, целият страх и целият ужас се разсейват от само себе си и като се навлиза в състоянието на Сливане, Нирваната се постига.

Ако ги познае по този начин, отдавайки твоята вяра и любов на богините покровителки и вярвайки, че са дошли да те спасят от клопките на Бардо, повтаряй: „Приютявам се (в тях)“. И спомни си Свещената Троица, посвещавайки ѝ любов и вяра. Което и да е твоето божество покровител, спомни си (призови го) сега и изричайки името му, помоли се така:

„(Уви), блуждая в Бардо, побързай да ме спасиш,

Съхрани ме извисен с твоята милост, о Благородна Покровителко!“

И назовавайки по име твоя гуру, помоли се така:

„(Уви), блуждая в Бардо, спаси ме! Нека не ме изоставя милостта ти!“

Също Вярвай в Кръвожадните Божества и дари им тази молитва:

„Уви, когато блуждая в Самсара чрез силата на заблудите, които съкрушават.

Върху светлата пътека на неотдаването на страха, ужаса и боязънта,

Дано войнствата на Бхагава, на Миротворците и на Разгневените да ме напътстват,

Дано войнствата на Разгневените Божества на Богатите да бъдат мой ариергард,

И да ме спасят от ужасните капани на Бардо,

И да ме доведат до Състоянието на Съвършена Нирвана.

Когато блуждая сам, разделен от обични приятели,

Когато празните образи на моите мисли блеснат тук,

Дано Будите, упражнявайки силата на тяхната милост

Не допуснат да нахлуе ужас, страх и боязън в Бардо.

Дано дойде приемането без ужас и без боязън.

Когато божествените тела на Миротворците и Разгневените блеснат там,

Дано увереността на безстрашието бъде постигнато и Бардо бъде познато.

Когато от силата на лошата карма изпитам болка,

Дано божествата покровители да разпръснат болката.

Когато естественият звук на Битието прокънтява (като) хиляди гръмотевици,

Дано се превърне в звуците на Шестте срички*.

Когато съм беззащитен, задължен да следвам кармата, тук,

Измолвам милостта на Милосърдния (онзи) да ме закриля.

Когато понасям мъките на кармичните въжделения тук,

Дано изгрее блаженството на Чистата Светлина,

Дано Петте Елемента* не въстанат срещу мен,

И дано да съзерцавам царствата на Петте Касти на Просветлените Същества.“

 

БЕЛЕЖКИ:

Ракшас – в древноиндийската митология, една от основните групи демони, врагове на хората. Във ведийската литература са описани като нощни чудовища, които преследват хората и пречат на жертвоприношението. Те са силни и властни демонични същества, чудовища, гиганти.

Макара – фантастично морско животно; представяно като чудовище с огромни размери, близко по вид на крокодил, акула, делфин; с тяло на влечуго или на люспеста риба.

Йогини – демоници, които пият кръв на бойното поле.

Дхармакайя – първоначалното, спокойното състояние на космоса, а човекът е микросвят, съдържащ целия макросвят.

Кръвожадни (Божества) – кръвта символизира Самсарското съществуване; жаждата за него е жажда за живот, за забавление.

Самсара – Верига от прераждания, обусловена от закона на карма. Няма начало, но може да има край в нирвана – състояние извън световете на самсара.

Планината Меру – огромна златна планина, център на земята и Вселената. На нея живеят висшите богове.

Махакала – Всички илюзорни образи на миролюбивите божества се сливат и се появяват в образа на божеството Махакала.

Шестте срички – са: Ом-Ма-Ни-Пан-Ме-Хунг – мантрата на Авалокитесвара – покровител на Тибет. Повтарянето на мантрата довежда до нирвана.

Петте елемента – земя, вода, огън, въздух, небе (ефир).

 

Превод: Анжелик Богоявленска

Коментари