Където обитава забравата

Луис Сернуда

V

Искам – сънливо желание –

Да вкуся най-леката смърт

В заскрежени гори и морета

Без да знам като дъх да отмина.

 

Искам смъртта във ръцете си

Като плод пепелив и припрян

Като крехкия рог светлина,

Който се ражда през зимата.

 

Искам най-сетне да изпия горчилката далечна

Искам да чуя сънищата и сред звън на арфа,

Докато чувствам как полека вените изстиват,

Защото може да ме утеши само студенината.

 

Ще умра от копнеж,

Ако неуловимият копнеж смъртта си струва;

Жив от копнеж, без себе си самия,

Без да се будя, без да си припомням

Там, на луната, сред студа изгубен.

 

Превод: Стефка Кожухарова

Коментари