Преживяване на смъртта

Райнер Мария Рилке

За нашето отвъдно преселение, което не разделя

нищо с нас, не знаем нищо. И без следа от страх

или съмнение, любов, омраза, детско удивление,

се взираме в зловещите уста – една гротескна

 

маска на смъртта, разядена от ужас и тъга.

Светът е пълен още с наши роли, докато суетата

на актьора е наша същност и сме нейни роби

на сцената играе и смъртта, презряла всяка земна суета.

 

Но щом ти тръгна, то на тази сцена,

през процепа, през който ти отмина,

за миг просветна ивица реално: зеленото

от горското зелено; сияние на слънчевата тайна.

 

Играем. Със страх и труд заучените роли

скандираме дълбоко ужасени. И маските

разменяме понякога. Но ето от отвъдната

вселена се спуска върху нас и ни обзема

 

и някак неусетно ни обгръща, на нашата

пиеса неприсъща самото твое битие. Така

на сцената за миг поне живота си играем

тъй увлечено, без мисъл за признание и вечност.

 

Превод от немски: Калина Димитрова

Коментари