Стихотворения

Роберт Леви

* * *

„Къде бях тази нощ? При коя жена?“

Стефан Цанев

Коя жена беше при мен тази нощ?

Помня – никога не съм бил толкова лош.

Помня – никога не съм бил толкова добър.

И потъвах, потъвах… Като в смърт.

И бях мъртъв – до сутринта.

Не помня лице, но помня врата,

която ме оставяше сам – бавно.

Кълна се, че утре ще си сменя бравата.

 

ХОМО АМНЕЗИУС ПАСИОН

Музиката пълнеше пространството

и заселваше стаята с древни предания.

Той окачи умората на закачалката

и отърси от своето тяло прахът

от големия път

и от странството.

Часовникът бе спрял от изненада.

А той стоеше в мрака като бог

и се опитваше да хване тъмнината с пръсти.

Безумно нежен.

Чак до любов жесток.

Уми ръцете си – като Пилат,

изпращащ кроткия Исус на кръста.

Коментари