Брой 5: Всички публикации

БИБЛИЯТА

Протойерей Александър Мен

книгата на книгите Над Библията са се глумили скептиците от XVIII век, „разобличавали“ са я нацистки идеолози и активисти на насилствената антирелигиозна пропаганда. Но тъкмо тя е предизвикала и …

ПРАВОСЛАВИЕТО

Христос Янарас

АПОФАТИЗЪМ И ФОРМАЛИЗЪМ В съвременния език думата ортодоксия (от гр. „православие“, „правоверие“) означава привързаност към някаква догма, някаква буквално приемана идеология, упорито следване на установения порядък на нещата и …