ПРОРОЧЕСТВО

Петер Хандке

Четирима говорители (а, б, в, г)

 
а
Мухите ще умират като мухи.
б
Бягащите кучета ще сумтят като бягащи кучета.
в
Свинята ще реве когато я дерат като свиня когато я дерат.
г
Статуите ще стоят като статуи.
а
Бикът ще реве като бик.
б
Кокошките ще тичат като кокошки.
в
Побърканият ще бяга като побъркан.
г
Побеснелият ще крещи като побеснял.
а
Шугавото псе ще е въртоглаво като шугаво псе.
б
Лешоядът ще кръжи като лешояд.
в
Трепетликовата шума ще трепти като трепетликова шума.
г
Тревата ще трепти като трева.
аб
Къщичката от карти за игра ще се събори като къщичка от карти за игра.
ав
Бомбите ще трещят като бомби.
аг
Зрелите плодове ще падат както зрели плодове падат от дърветата.
бв
Капка върху топъл камък ще засъхне като капка върху топъл камък.
бг
Светиите ще стоят като светии.
аббг
Прободената свиня ще кърви като прободена свиня.
а
Обикновеният гражданин ще се държи като обикновен гражданин.
б
Мерзавецът ще се държи като мерзавец.
в
Почтеният човек ще се държи като почтен човек.
г
Героят от операта ще се държи като герой от опера.
а
Завареничето ще е третирано като заварениче.
Чудотворецът ще е очакван като чудотворец.
На животното-феномен ще се учудват като на животно-феномен.
Месията ще е жадуван като Месия.
Дойната краба ще е използувана като дойна краба.
Подхвърлените деца ще са отбягвани като подхвърлени деца.
Адът ще е мразен като ад.
Смъртният саван ще е прострян като смъртен саван.
Бясното куче ще е разстреляно като бясно куче.
б
Веселякът ще бърбори като веселяк.
Папагалът ще бърбори като папагал.
Мокриците на светлина ще лазят като мокрици на светлина.
Снегът през май ще се стопи като сняг през май.
Детето ще се радва като дете.
Чудото ще става като чудо.
Локвата ще жвака като локва.
Гръмотевицата ще трещи като гръмотевица.
вг
Каруцарят ще псува като каруцар.
Жабата ще подскача като жаба.
Светкавицата ще святка като светкавица.
Крадецът ще се промъква като крадец.
Лакомникът ще яде като лакомник.
Малчуганът ще се крие като малчуган.
Ударът във вода ще действува като удар във вода.
Ударът в лицето ще действува като удар в лицето.
Отровните змии ще връхлитат като отровни змии.
Ранените коне ще се изправят на задните си крака като ранени коне.
бвг
Майсторът на телени копчета ще се старае като майстор на телени копчета.
Затвореното куче ще вие като затворено куче.
Евреинът ще се пазари като евреин.
Рибата ще се мята на въдицата като риба на въдица,
Отворената рана ще гори като отворена рана.
Девойката ще се кипри като девойка.
Мъжът от Запада ще върви като мъж от Запада.
Матросът ще върви като матрос.
Испанецът ще върви като испанец.
Гари Купър ще върви като Гари Купър.
Доналд Дък ще върви като Доналд Дък.
а
Мокрият пудел ще стой като мокър пудел.
Бедният грешник ще стой като беден грешник.
Кравата ще стой пред новата порта като крава пред нова порта.
Петелът на боклука ще стой като петел на боклука.
аб
Поваленото дърво ще падне като повалено дърво.
Бойците ще се бият като бойци.
Страхливецът ще трепери като страхливец.
Кучетата ще се крият от бурята като кучета от буря.
Разяреният лъв ще обикаля като разярен лъв.
Новината ще се разпространява със светкавична бързина като новина.
абв
Хиените ще реват като хиени.
Нощният пазач ще се прозява като нощен пазач.
Конспираторите ще шушукат като конспиратори.
Тръстиката на вятъра ще се люлее като тръстика на вятъра.
Щраусът ще си пъха главата в пясъка като щраус.
Сламорезачната машина ще се тресе като сламорезачна машина.
Плъхът ще спи като плъх.
Кучето ще пукне като куче.
абвг
Неуместните неща ще са неуместни като неуместни неща.
а
Чумата ще вони като чума.
б
Розата ще ухае като роза.
в
Роякът оси ще жужи като рояк оси.
г
Вашата сянка ще ви следва като сянка.
а
Гробът ще мълчи като гроб.
Паметникът ще стой като паметник.
б
Човекът ще преживява като човек.
Скалата ще стой в прибоя като скала в прибоя.

в

Ураганът ще се приближава като ураган.
Мравките ще пъплят като мравки.
г
Пороят при буря ще приижда като порой при буря.
Подплашеното стадо ще се разпръсква като подплашено стадо.
а
Пясъкът ще се сипе между пръстите ви като пясък.
б
Театърът ще ви се види като театър,
в
Яйцето ще прилича на друго яйце като яйце на друго яйце.
абв
От една уста ще се изтръгне вик като от уста.
г
Тръбите на органа ще стоят като тръби на орган.
Фанфарите на Страшния съд ще отекнат като фанфарите на Страшния съд.
Откровението ще въздействува като откровение.
в
Къртицата ще разравя земята като къртица.
б
Гласът от друг свят ще отекне като глас от друг свят.
а
Лавината ще се свлича като лавина.
Напуснатите от всички добри духове ще се държат като напуснати от всички добри духове.

аб
Профетът ще има лица като на профет.
Ангелите ще пеят с ангелски гласове като ангели.
Молецът ще се върти около светлината като молец около светлина.
Вратата на плевника ще се отваря като врата на плевник.
абв
Чуждите тела ще се изхвърлят като чужди тела.
Плъховете ще напуснат потъващия кораб като плъхове потъващ кораб.
Бог ще се яви на хората като Бог.
аб
Лалугерът ще спи като лалугер.
а
Стената ще стой като стена.
г
Житните класове ще се люлеят като житни класове.
гв
Гъбите след дъжд ще никнат като гъби след дъжд.
гбв
Ореховата черупка ще се люлее върху водата като орехова черупка върху вода.
гвба
Прелетните птици ще отлитат като прелетни птици.
Хвърчащите по облаците ще хвърчат като по облаци.
Падащите от облаците ще падат като от облаците.
Намиращите се на седмото небе ще се чувствуват като на седмото небе.
г
Ужиленият ще подскочи като ужилен.
а
Приливът и отливът ще се сменят като прилив и отлив.
Рибите във водата ще плуват като риби във вода.
Водата и огънят ще се погаждат като вода и огън,
Денят ще се различава от нощта като деня от нощта.
б
Бог във Франция ще живее като бог във Франция.
в
Мечтата ще ви се стори като мечта.
б
Вечността ще ви се стори като вечност.
абвг
Но рибите в морето ще са безбройни като рибите в морето.
Но пясъкът на брега на морето ще е безброен като пясъка на брега на морето.
Но звездите на небето ще са безбройни като звездите на небето.
Но хората на земята ще са безбройни като хората на земята.
а
И питомните зайци ще се множат като питомни зайци.
б
И бактериите ще се множат като бактерии.
Бедните ще се множат като бедни.
г
Хората като теб и мен ще са хора като теб и мен.
а
Насъщният хляб ще е необходим като насъщен хляб.
б
Кръвта ще е червена като кръв.
в
Вятърът ще е бърз като вятър.
г
Отровата ще е зелена като отрова.
а
Пюрето ще е гъсто като пюре.
б
Глупакът ще е кротък като глупак.
в
Животът ще е разнообразен като живота.
г
Решетото ще е дупчесто като решето.
а
Последните неща ще са неизказани като последните неща.
б
Острието на брадвата ще е остро като острие на брадва.
в
Вселената ще е необятна като Вселената.
г
Дете, което не знае как да се храни ще е хилаво като дете, което не знае как да се храни.
а
Бъчвата ще е дебела като бъчва.
б
Негърът ще е нагъл като негър.
в
Бащата ще е за сина като баща за син.
г
Нивата за цвекло ще е камениста като нива за цвекло.
а
Папата ще е непогрешим като папата.
б
Романът ще е фантастичен като роман.
в
Филмът ще е недействителен като филм.
г
Иглата в сеното ще се губи като игла в сено.
а
Нощта ще е тиха като нощ.
б
Грехът ще е черен като грях.
в
Душата ще е неизчерпаема като душа.
г
Цистерната ще е дълбока като цистерна.
а
Гъбата ще е напоена като гъба.
б
Поетът ще е самотен като поет.
в
Другите ще са съвсем като другите.
г
Смъртта ще е сигурна като смъртта.
а
Следващият ден ще е сигурен като следващия ден.
б
„Амин“ в молитвата ще е сигурен като „Амин“ в молитвата.
в
Нещо ще е така сигурно, както само нещо може да е сигурно.
г
Паунът ще е горд като паун.
абвг
И преобразените ще се чувствуват като преобразени.
И вкочанените като трупове ще са като вкочанени трупове.
И ударените от светкавица ще падат като ударени от светкавица.
И вкаменените ще стоят като вкаменени.
И повиканите ще идват като повикани.
И сакатите ще стоят като сакати.
И ударените от гръм ще стоят като ударени от гръм.
И спящите ще вървят като в съня.
И пердето от очите ще пада като перде от очите.
И преобразените ще се чувствуват като преобразени.
И отразените ще се видят като отразени.
И разгромените ще се чувствуват като разгромени.
И погълнатите от земята ще са като погълнати от земята.
а
Действителността ще стане действителност.
б
Истината ще стане истина.
аб
Ледът ще замръзне като лед.
абв
Планините ще са планини.
абвг
Долините ще са долини.
абв
Недействителността ще изчезне.
аб
Пепелта ще изгори като пепел.
б
Въздухът ще стане въздух.
г
Невестулката ще е гъвкава като невестулка.
в
Перото ще е леко като перо.
б
Жлъчката ще е горчива като жлъчка.
а
Варта ще е бяла като вар.
г
Маслото ще е меко като масло.
в
Мисълта ще е бърза като мисъл.
б
Косата ще е мека като коса.
а
Смъртта ще е скучна като смърт.
г
Смъртниците ще са бледи като смъртници.
в
На умиращите ще им прилошава като на умиращи.
б
Гарванът ще е черен като гарван.
а
Дъските ще са плоски като дъски.
г
Кожата ще тънка като кожа.
в
Пръстът ще е дебел като пръст.
б
Нишките ще са ясно видими като нишки.
а
Камъкът ще е твърд като камък.
абвг
Всеки ден ще е ден като всички други.

 

Край

 

Превод: Величка Стоянова, Лъчезар Ангелов

Коментари