ОРФЕЙ – Своеобразна творческа лаборатория

Любомир Левчев

Международно списание за изящна словестност, изкуство и бизнес

СПИСАНИЕ „ОРФЕЙ“ е международно издание за изящна словесност, изкуство и бизнес. Широкият му редакционен кръг, който включва интелектуалци от цял свят, гарантира неговата независимост.

Високата взискателност при подбора на материалите, както и принципът на списанието да отпечатва само непубликувани произведения, правят това издание една своеобразна творческа лаборатория, обърната към бъдещето на литературата и изкуството.

Орфическият възглед, който ни връща към изворите на любовта като творческа сила и хармония, напоследък възбужда нов интерес, разбиране и надежда в много страни.

Списание „Орфей“ с радост дава своя принос в един непретенциозен, но реален аспект – преодоляване на духовната изолация, надмогване на новите идеологически ожесточения, вдъхване на кураж в бъдещето на тази цивилизация, в чиито зори стои легендата за певеца чудотворец Орфей.

Бел. ред. Списанието излиза от 1991 година. Периодичност – четири книжки годишно. Досега са издадени седем броя, от които два са двойни и един алманахов брой за 1994 година.

Коментари