ЛИТАВРА – Раждането на новата интертекстуалност

Радост Николаева

Алманах за литературен авангард

Когато преди 5 години литературният сборник „ЛИТАВРА“ (ЛИТературен АВангарден РАкурс) се появи в културния живот, мисията му беше колкото претенциозна, толкова и романтична – да се противопостави на антиестетическите процеси, изпълнявали дотогава охранителна и умъртвителна роля. Тогава – спомняме си, може би – политическото време беше бурно, а политическата метеорология предвещаваше Голямата Промяна. Днес общественият небосклон е спокоен, а Голямата Промяна се е превърнала в призрак. „Езикът на бъдещето“ напусна обществено-политическия дискурс и се засели там, където е естественото му битие – в литературата. В онези първи дни интенцията на „ЛИТАВРА“ беше да даде радостна публичност на нонконформисткото изкуство, да преформулира течението на литературното време под девиза: Всичко е експеримент.

Голяма част от авторите, поместили текстовете си в алманаха, вероятно още дълго (а може би и никога!) няма да бъдат автори за т.нар. широка публика. Но в края на краищата истинската им мисъл е именно в това – да подпалват краищата на литературната „черга“. С надеждата, че – както неведнъж е ставало – от този огън ще се роди новата символика, новият език и новата метафизика на Литературното слово.

Съчетал по един безпрецедентен начин проза (или нещо като проза!), поезия, критика и културология, алманахът осъществи магията на интертекстуалността. Така че към „ЛИТАВРА“ дори е трудно да се приложи понятието за литературен сборник в смисъл на трибуна на литературни текстове и жанрове. Концептуалната основа на подредбата им е подчинена на един тийнейджърски възглед, че около естетическата игра се крепи съдбата на света…

„ЛИТАВРА“ беше прощъпалникът. После се явиха Другите. По-късно и с усилията главно на неговите автори се родиха центровете на Новата словесност – „Ах, Мария“ и „Литературен вестник“. И ако авангардът в литературата ни вече има своята легитимност, то в основата ѝ стои и малкият сборник за литературен авангард „ЛИТАВРА“.

 

Бел. ред. Сега „ЛИТАВРА“ е име на издателска къща, собственост на една от съставителките на алманаха. Тя издава дебютна поезия и проза.

Коментари