Отдъхване от детството

Велизар Велчев

Отдъхване от детството

Така се случи:

отведнъж.

Със книгите и грамофона.

Валеше мелодичен дъжд

по парапета

и балкона.

Със сенки,

с новата пола –

очаквала една позната…

Със капчиците от мъгла,

полепнали

по железата.

Със сухите цветя,

със чая,

със полумрака порцеланов…

Дъждът изглеждаше

безкраен

и тя помоли да остана.

И с хладни,

боси стъпала

по бархета и по килима.

Дъждът внезапно заваля –

обилно

и неудържимо.

 

Четвъртият етаж, видян от улицата

Пътуването –

със посоките си и със шумовете –

е четири нещастия по-долу.

И толкоз кухни,

толкова стени,

и четири любови по-надолу.

Това е най-високият етаж,

достигнат от чинарите край пътя

и в този смисъл най-непоправимият,

защото знае своето предимство!

А тука, на четвъртото небе,

не е като на седмото, разбира се.

Защото тишината

е особена.

Защото тишината е изпълнена

със здрачната тревожност на пътуването –

но само толкоз, колкото да се усеща,

че тук наистина е сигурно

и че е къща.

Притихнал във ухото на четвъртия етаж,

аз слушам:

училището си отсреща,

улицата…

Училището, дето мразех,

отличничката на класа

и улицата,

където после я видях и заобичах.

Вторачен през окото на четвъртия етаж,

аз гледам:

училището…

и отново улицата,

където най-добре забравях всичко.

Желязната змия боботи глухо,

препуснала в тръбата на нощта

и аз,

вторачен към училището,

дето мразех онова момиче,

заслушан в улицата,

дето го видях и заобичах,

искам да узная нещо:

какъв ще бъде краят на омразата,

която бе последвана

от любовта?

 

* * *

Скакалците лежат на пясъка.

Твърди един.

Мълчаливи.

Цял ден слушат нещо неясно,

а чуят ли го –

отскачат диво.

И се забиват с пукот

в пясъка речен,

на две крачки оттука,

два пъти по-обречени

на същността си:

да чакат.

Слънце ли, дъжд ли –

кой знае?

На хълбок или на лакът

в пясъчната си стая.

С пясъка да изтичат…

С пясъка да изтичат,

с пясъка да се сливат.

Извънвременни.

Ничии.

Твърди такива,

живи.

 

Спомен за сватбата

…Тогава тъй душата си прелиствах,

че можех пръстите си да обеля.

Мълчах…

И сякаш бях едно мънисто,

търкулнато под масата

в неделя.

Коментари