Миг

Бенжамен Пере

Ята от папагали преминават през главата ми когато аз те наблюдавам в профил

И омасленото небе внезапно се прорязва от синкави светкавици

изписващи във всичките посоки твойто име

Роза вчесана от негри

Роза сложена на стълбище където острите гърди на младите жени

надничат през очите на мъжете

Днес гледам през косите ти

Роза утринен опал аз се разбуждам чрез очите ти

Роза с ризница от тръни

аз мисля винаги чрез твойте експлодиращи гърди

Роза в блато зеленикаво от жаби аз спя сред твоя пъп в Каспийското море

Роза в шипков храст по времето на генерална стачка

и аз се губя между твойте рамена

далечен Млечен път опрашен от комети

Роза от жасмин в нощта сред бухналата пяна на прането

Роза в къща навестявана от духове

Роза в черната гора

залята от зелени и от сини марки за писма

Роза от хвърчило литнало над запустяла местност

сред която се боричкат някакви деца

Роза от цигарен дим

Роза от красива морска пяна

преобразила се в кристал

Роза

 

Преведе от френски: Иван Бориславов

Коментари