Стада

Ана Бландиана

Присънват ми се стада,

които никога не съм виждала.

Присънва ми се, че слизат от планината

и минават край мен,

без да се забележат.

И аз се събуждам

за живота,

за който моите прадеди

са благословили

раждането ми.

А овцете вървят ли, вървят,

и не ме познават.

И какво ли да сторя, що да им кажа?

Оставам сама в планината.

Изчезва звънът на хлопотарите.

Не разбирам защо не мога

да понеса най-естественото поражение –

да се спусна

с овцете в равнината.

 

Полет

Болестта, от която страдам,

не е смъртоносна.

Тя може да се преживее.

Същността ѝ е във вечността –

нещо като рак на времето,

увеличава се до безкрайност.

Диагнозата и е безпогрешна –

непрекъснато страдание;

стъклен звън,

отекнал в заглушаващата тишина.

Падане,

което само защото е безкрайно –

се нарича полет.

 

Зная, непорочността е безплодна –

девиците не раждат деца!

Това е великият закон на омърсяването –

отплата за живота.

От гъсениците се раждат пеперуди,

от цветовете – плодове.

Белият сняг е недокоснат,

а топлата земя – нечиста.

Невинният ефир спи,

а живият въздух гъмжи от микроби.

Не се раждай, ако не искаш,

но живееш ли – все някога ще умреш.

Словото е щастливо само в мислите.

Произнесено – то опошлява.

Към кое да наклоня везните?

Към безмълвната мечта или към славата?

От мълчанието и греха –

кое да избера: цветето или пчелата?

Или драмата – да умра в бяло…

Смъртта ли, която все пак побеждава…

 

Кой от нас?

Когато ти си отиваш,

кой от нас двамата си отива – не зная.

Когато протягам ръцете си,

не зная себе си ли търся.

Когато казвам: Обичам те,

не зная на себе си ли говоря.

(Изгарям от срам тогава!)

А някога

знаех как изглеждаш.

Ти беше толкова висок и строен.

И аз знаех добре откъде започваш ти

и къде свършвам аз.

Лесно намирах

шията ти, плещите ти, слепоочията ти.

Знаех – това са устните ти,

а това е паметта ми.

Бяхме двама.

Обичахме да се държим за ръцете…

Кой си отиде?

Кой съумя да остане?

А нашето тяло –

твое ли беше

или мое?

За кого ли от нас днес тъгуваме?

И само като замълча,

стисна зъби и затворя очи –

мога да забравя.

 

Трябваше да се родим старци –

за да бъдем по-мъдри,

да решим по-добре съдбата си,

да познаваме пътищата.

Да бъдем млади след това,

да постигнем разцвета на силите си

и да влезем в царството на любовта –

вече съвсем млади.

Да се превърнем в деца

в рождения час на нашите деца

и те де бъдат по-големи от нас

да ни научат да говорим

да ни люлеят, преди да заспим.

И ние постепенно да станем още по-млади,

малки като зрънце от грозде, малки като зрънце от мак.

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

Коментари