Но любовта ми не умира…

Костас Кариотакис

Аз скоро ще заспя, ще се удавя

в съня без сънища… Така умира

запаленият огън. Във всемира

ще ме обгърне вечната забрава.

Не, нещо ще оставя… Ще оставя

една любов, която в мен извира,

както оставя тук уханнна диря

Онази, чийто път край мен минава.

И все по-силна любовта ми блика.

А колкото по-близък ми е краят,

тя заживява още по-велико.

Преди смъртта ми всички ще узнаят

какъв порой от сълзи ме залива…

Аз ще съм мъртъв, тя ще бъде жива!

 

Усмивката

Разкошен залез като сън блестеше,

вълшебна беше сънната долина.

В уханната и влажната детелина

момичето отпаднало лежеше.

И устните ѝ като две череши

се отлепиха – тя за миг застина.

Дъхът ѝ тази вечер здрачно синя

със всички рози на Април струеше.

Ти зърна как през облаци се ронят

поток лъчи в очите ѝ Лимонът

постави го по страните ѝ да греят

две капки диамантени, така че

неволно си помисли ти, че плаче

и сълзите към слънцето се смеят.

 

Превод от гръцки: Стефан Бакърджиев

Коментари