Ето неща,

Марин Сореску

разрязани точно наполовина:

от едната страна – самата вещ,

от другата – нейното име.

Между тях остава голямо пространство –

можеш да препускаш в него,

можеш и да живееш.

И ти се разполовяваш на две:

от едната страна – ти,

от другата – твоето име.

Случвало ли ти се е да усетиш

поне веднъж,

поне насън,

как върху твоите мисли

лягат други мисли,

как върху твоите ръце

лягат други ръце?

Някой те е разбрал за миг

и е проврял твоето име

през тялото ти

с тих звън,

с болка –

като меден език на камбана

в пустота на камбана.

 

Ад

Най-непоносимото в ада е туй,

че всички страдания

трябва да понасяш безмълвно

в най-строга тишина,

за да се чува как тлъстеят

праведниците в рая.

 

Охлюв

Охлювът залепи очите си

с восък,

скри глава в гръдта си,

сви се в себе си.

Над него остана черупката –

съвършена материя –

опротивяла му отдавна.

Около черупката

дебне останалият свят,

създаден по закони,

които също са му опротивели.

А в центъра на тая

вселенска скука –

той,

охлювът,

а сам на себе си – опротивял.

 

Компас

Морето е огромен компас.

Изнервени риби плават в него

и сочат север.

Всяка от тях – това е сигурно –

има своя полюс.

Копнее да го укрепи

и гълта

(само когато Нептун е разсеян!)

по-малките полюси.

Говорят, идвал денят

на единния, научно установения север,

когато всички рибки –

от първата

чак до последната –

ще заплуват заедно,

в редица,

една подир друга –

към север – по корем,

към юг – по гръб.

Тогава морските съдове няма

да объркват пътя си.

Ще изчезнат водовъртежите

и с този надежден компас

земята

ще се ориентира още по-добре

в своето ежедневие.

 

Море

Морето примлясква като лисича муцуна

през кафез, пълен с птици.

Всъщност и земята е препълнена с хора-птици,

задрямали по всички летви…

А водата стига до летвите,

прониква в костите

и те, хипнотизирани, топят захарта си.

А разрушението им е сладко.

 

Неподвижност

Привързана за брега лодка –

като извивка на застинала вълна,

с лопата във ръка усещам

как вече ме поглъща пясъкът…

 

Дело

Ако можех,

друго не бих направил,

освен дъбова пейка

посред морето.

Огромна и здрава,

от гладък дъб –

и върху нея

да почиват при буря

по-страхливите чайки,

рибките

да постоят, да побъбрят,

да споделят по нещо.

Вятърът да си отдъхне

на моята пейка

и да ми каже:

„Нищо хубаво

в живота си не направи,

освен тази дъбова пейка,

дето я сложи насред морето!“

Да, добре го измислих.

С радост бих я направил.

Главата си бих подпрял с ръце,

бих седнал там –

в центъра на сърцето.

 

Без море

Смаляваше се старецът с всеки изминат ден.

Материята в него

вежливо се извиняваше

и тихо на пръсти си отиваше,

за да влезе в някой нов образ.

Морето, в което старецът ловеше риба,

също се смаляваше,

докато един ден съвсем се свърши.

Навярно и то,

заедно със своите вълни и риби,

се бе преместило някъде,

под други лодки.

 

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

Коментари