MARIJËS

Rumen Barosov

ndoshta historija më e shkurter në Ballkanet

Kur hënadoli për tridhjetenëntë, kur roja e natës hapi syte

tashme s’kishte askush në shesh, nën arkat, askush

mbrapa ikonave të kishës Aj Stratis,

askush nuk besonte, vetëm dy djem fshehën nda të tjerët,

se Pantokratori ka qenë gjatë natës ketu,

por çifutët, armenët, shqiptarët, grekët, bullgarët,

rumunët, makedonësit, turkët e dinin se ai do te vije,

por nuk e besonin,

vetëm një vajza e vogël – Marija i ka besuar,

dhe kishte premtuar, kishte dhënë besa, se do të jetë me të,

ndoshta sepse nuk je dinte, nuk kishte njerëz të gjallë nda fisi

dhe vetëm kishte dëguar për gjyshët Elefterija, për

gjyshët Dafina, për gjyshët Konstanca, por nuk dinte

a eshte greke, bullgare, rumune apo cigane –

e rritur per lavdin e ditëve,

ishte e lindur ne Giridavë, por vet dëshironte të kishte ardhur në këtë botë në Maroni –

vogëlushja e cila gjysha ja kishte vënë emrin, por e cila nda të treja nuk dinet.

Translate to Albanian Marina Marinova

Коментари