Моя Дубровник

Драгутин Тадиянович

Ухаеше пищният май, а аз

нямах дори осемнайсет години,

когато за пръв път пристигнах в Града

на поетите. Но имах сърце,

обичащо и с ненаписани песни

препълнено. Лястовици у мене

чуруликаха и портокали цъфтяха.

Не бих признал и пред себе си даже,

че имаше в този град девойка,

която ми каза: „Обичам те, скъпи!

В мрачната стая пред мене е днес

зимната роза и кипарисовата вейка,

които откъснах от гроб незнаен…

Мъртва камбана. И тишина.

 

Раковина

Простете ми, ако можете,

че и аз пиша балада за раковините.

По каменната приморска улица,

в навалица от девойки и младежи,

вървеше дребна старица в черно,

надянала на ръка

кошница, пълна

с бляскави раковини.

Сред глъчка и смях

тя бавно

вървеше и тихо говореше,

сякаш слушат я

всички: – Купете раковини. Бедна съм.

Никого нямам. Купете раковини.

Единственият мой син загина

на война. Аз съм сама, с раковините.

Купете си. Купете раковини!

Върнал се с раковината, купена

в моя град, на ухото си аз я поставям

и слушам нейния шум: …

Единственият мой син… загина…

на война… Аз съм сама… с раковините.

Купете си… Купете раковини!

Простете ми, ако можете,

че и аз написах балада за раковините.

 

На масата хляб

Застанал пред белия лист,

неизписан все още, аз зная:

досега са създадени милиони стихове

на всички езици по света;

и за милионите хора по Земята

готово е вече оръжието да ги унищожи –

а ти искаш да чуят и твоя вик:

Мир на света! Свобода на света!

И за всекиго – на масата хляб!

 

Светлинка на любовта

Светлинка на любовта,

който през целия си живот

носих в ръцете,

внимавайки много

да не го угаси ледения дъжд

или ненадейния вятър,

догаря полека,

ала все още осветява

мойто лице и лицата на приятелите

с тъмни сенки,

които кротко ни се усмихват,

но ние не искаме да ги видим,

а непрестанно,

всеки пред своите очи,

гледа към тайните –

как изчезва и потъва

в непознатата далечина

златният светилник на любовта.

 

Превод: Иван Коларов

Коментари