Зъко?

Георги Гергулов

Зъшто тъй късну си душла,

Кът вик съ суви съте цвекъя

И падет лескъи уд дърва…

Зъко тъй късну си душла?

Зъко не бло дъ додеш ти

Тръндаферъ куга цъфти,

Га сърце силну йош бъкти…

Зъко не бло дъ додеш ти?

Зъко не бло у-йдно дъ сми

Га сътуй пълну със песми,

Със хубус и със миризми…

Зъко не бло у-йдно дъ сми?

Зъко, зъко я убъди

Съ пълни с-гурчиви сълзи

Учите ми, учите ти…

Зъко, зъко я убъди?

Коментари