Нашъ йьзик

Карол Иванчов

Нашъ йъзик ий идно благу

И нъ синцътъ му-й драгу,

Дъ-г хуртувъ пяш и чети,

Българин вичну дъ се зви!

Нашъ йъзик туй ти-й лебъ!

Нъ нигу хуртувъй че-т требъ!

Наште предедве с тейнъ глас

Разсветлел-съму синцъ нас.

Нашъ йъзик ий йъзик свет,

Чист кат’ пролетен цвет.

Нъ нигу требъ дъ се молиш,

Твойтъ веръ дъ-съ не уголиш.

Мир и светлус той ти давъ,

Вичниъ жувот и славъ,

Бългърский хуртувъй с-фалъ,

Майкъ у-кръв таквъз вуй далъ!

Коментари