Девет сватби и един крал Стеван

Мая Горчева

Какво е чудо станало, та се разказва от Морава до Коринт, от Зета до Рашка. Стар крал Стеван си е престола оставил, в килия, в манастир се скрил, за сина си да моли. Не се покорил син му, току си пролял бащина кръв, престола да вземе.

Ала Бог го проклел. И векове вече сърбите всичко заграбват и всичко губят, и ще грабят, и ще загубят.

Бог не забравя…

Живяха синовете на Стеван побеждавайки, сееха смърт, женеха се за принцеси, участваха в световни империи. Растеше гордостта на кралете. После те уталожваха страстите си в студените килии на Ипекската патриаршия, копирайки житието на Св. Милутин и на Св. Стеван Дечански в ресавска редакция. Горе, в небесата над тях бдеше Св. Сава, а земята им бе кръстопът на Изтока и на Запада.

Първият крал Стеван се венча. На Балканите го отрекоха, но се съобразяваха с политическите му връзки в Москва, и с плановете му за Югословѣнска федерация.

Вторият крал Стеван се венча за националната кауза. Убиха го при Сански мост. От гроба си при манастира „Богородица Елеуса опрощаваше греховете на европейската политика.

Третият крал Стеван се венча за алчността и при Драгоман трябваше да бяга с каляската и с генералите си.

Четвъртият крал Стеван се венча за Десанка Максимович. Замина партизанин, а усташите изгориха къщата му. После стана генералисимус.

Петият крал Стеван замина за Велешко. После го изтеглиха във Виена, тъй като беше двоен агент. Венча се за дъщерята на Калояна.

Шестият крал Стеван се венча за просвещението на своя народ. Написа му правописната реформа и издаде за пръв път Бугарске народне пиесме.

Седмият крал Стеван се венча за Елена, дъщеря на Балдуин. Бе православен християнин, покръстен от българите; папата го помаза за крал; основа държава върху принципите на византийското право; столнина му беше Skopje. За всеки случай уби Обреновичи и Караджорджевичи, да не му се пречкат.

Осмият крал Стеван се венча за отчаянието. Започна война, би се на Косово поле. Оцеля само Милош чобанин, който организира хайдушки бойни формирования.

Деветият крал Стеван се венча за Балканджийската Проклетия. Натика ембаргото в миша дупка, изобрети нова финансова политика и стара културна политика към българите от Босилеградско.

А крал Стеван ги подбра всичките и ги поведе към Цариград, към подножието на Св. София.

Коментари