Волфрам

Милан Йесих

Страх ме е да живея с любовта на хората –

и водата им зла, и хлябът им зъл,

но в главата блести разцъфнала доверчивост;

страх ме е да търгувам с тях:

за заслугите – величие, за жертвата – слава,

от там се трупат мрачните им пари.

По-добре е да съм самичък и груб:

загадъчен, стоя пред себе си, велик,

а снегът върху главата ми и през лятото не се топи –

загадъчен, но болнав, с набъбнал език, втренчен в плодната

истина, в последното човешко право – смърт.

Днес спуснах ролетките несръчно и те затрещяха,

сякаш се руши нещо огромно.

Загасих радиото и запалих индуски тамян,

който още дъхти на студентски години.

Не разговаряме с черния шахматен офицер

и всеки стои със своето категорично спокойствие.

Знам, че ако вдигна ролетките,

всички шумотевици ще нахълтат,

а навън светът ще избледнее и ще изчезне.

 

* * *

В просторната, тъмна гора е есен,

вятър безгрижен понякога спира,

гали вълка, във ухото му свири

и отново нагазва в листа до колене.

В града мъжете във кръчмата сбрани,

тъжни се взират в далечината,

клетвите им са наздравици жадни,

ала с това не променят съдбата.

А колко вино, сълзи тук се леят!

Всяка чашка с целувка от скръб,

като мъничка смърт се докосват до нея.

Само печката хладна тънко засвирва.

А вятърът спря да събаря листа

и с есента надалеч отлетя.

 

Превод: Теодора Ганчева и Ганчо Савов

Коментари