Двери

Цирил Злобец

Като неподкупни стражници стоите

между това, което е отсам,

и онова от другата страна.

Тайните от тази и онази страна

със цялата си тежест

на рамото ви се опират

и помежду си се подслушвате,

защото имате си свои тайни.

Навсякъде сме ви поставили –

между любовите си

и между всичките си чувства,

измежду мислите си и

между всичко, което иначе е цяло.

Стоите като брадва в рана.

Дори отворени, сте граница за всичко

от тази и от другата страна.

От тази и от другата страна

във вас се блъскаме с пълна сила

и от векове минаваме ту към едната,

ту към другата страна

и все не можем да усетим радостта,

която човекът цялостен излъчва.

 

Вечер

Скъсиха се

всичките ми пътища

и там завършиха,

където и започнаха –

на прага къщен.

Светът

във малък светъл кръг

се сви

и очерта го

мъждукащата лампа.

Постелята ми замириса

на трева зелена,

а пък жена ми – на земя,

която сякаш чака дъжд,

та жаждата да утоли.

 

Превод: Ганчо Савов

Коментари