Козодой

Васил Видински

А.

Своето като страшно;

„Биволски език като сняг;“

Курдисвам часовник на джамията,

Навивам чалма върху част от главата –

Ушните кухини стоят отвън,

за да слушам

Постилам черджето по локвите,

(не мога да пея:

затуй молитвата ми

звучи като чужд език…

Лингвистите знаят кой.)

Накланям слънчогледите към земята.

Локвите като не-слънце.

И произнасям разнообразни звукосъчетания в глината

и от бълбукането

се потя.

 

Козодой

Козите имат във вимето сняг, споменà Щ.

А кравите с езици грапави като червена глина

поощряваха зелевиса на небето.

Трябва да се доят в септември, във времето.

И той се поизправи

(В менчето с вино осветиха ел. крушки

Навеждах се над тях и ми се виеше свят)

При-клоних се сред стволове да пия от вимето

Изпотен посрещнах смрачаването сред мляко.

 

Клен

Единакът поставя свои терлици и

Студени вежди сключва бравата на небето

Силните кленове поддържат бурите

със собствената неравна кора

и пеенето от гласните струни

Допира същите в светлината

за да бъде неуютна утрината

Единакът поставя второ резе

зад капаците

(К. се извръща напосоки нерешително)

Леко придърпвам листата

и влизам обратно в хралупата

(отбелязвам плавно: че гледам отвътре

а зад гърба ми свършва реката –

 

Йехова: погребението му

(декларацията ни:

предописателна)

според звука: кафяво;

като в зала;

според цвета: плоско;

наслоение;

със следи от четка;

според вятъра: с прибой от камбани;

юго-източно;

според времето: каретите;

тесни парижки улици със свод;

според посоките: вертикалните очи;

според дихание: изпотеност на небето;

според пространството: в-смукване;

окривени ъгли;

бездна в устата на Мунк

изкривяв…

Коментари