Оди

Владимир Сабоурин

I

Боговете които

спаси забравата

избавените от имената

в смрадливия бъз

в изгнилия дънер

вечно блажените

познати на гладния

кълвач, на жабата

пазят се

от всяка дума

на смъртните.

II

на баща ми

Далече е Градът и топлината

на бананите, огласяни от смеховете

на момичетата

и виковете на теляците

В студа на варварската зима

да пием и да разговаряме

заслушани в гласа на спомените

и ръцете ни.

Далече е Градът. Да пием в тъмното

огрявани от снеговете

и тихо да си спомняме

преди да сме забравили езика си.

III

Варварският мирис, твърдият ти косъм

са чужди на момичетата и жените

от Града.

Но ти не забелязваш, впила пръсти

в десния ми хълбок

дивостта си.

IV

Не устоявам, Хлоя, на несмесеното

вино на погледите ти, на варварската

белота на бузите…

V

Мълком, Хлоя, слушам говора ти

обилен, топъл и провлачен

отекващ тишината на възсините Родопи

и на скърцащ сняг…

Мълком, за да не издам почудата

презирана в Града, се взирам

в бляскавата крепост на косите ти

тъй здраво и необичайно стегнати…

Легнала до мен

не искам да разбирам чуждото

когато поразен от челото и бузите

осланям се на мъдростта на тялото.

VI

Малките момичета от северните краища

не се усмихват

те са сдържани.

Когато са пленителни

рижавият кичур ги издава

и луничките.

VII

Да легнем, Лидия, сега е тихо.

Вече не говорим. Очакваме телата си

еднакво чужди и еднакво топли

в прегръдките, които предусещаме…

Да легнем, под ръка е виното

навяващо с горчива влага гласовете

на морето на бащите ни…

Да легнем. На брега на спомена

пясъците ни завличат, скърцат в зъбите…

Отново жадни да възливаме

да се завърнем в самотата на телата ни.

Коментари