СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ # 3-4. (зима, 10), 1996 – АХ ТЕZZ ЖЕНИ.

feminist criticism& lesbian underground

 

Ax, TeZZ жениИз лесбийската песнопойка

Сандра М. Джилбърт и Сюзън Губър: Зараза в изречението: жената-писател или тревогата на авторството

Сюзън Станфорд Фридмън: Творчеството и метафората на раждането: полови разлики в литературния дискурс

Марта Висинъс: Чудят се: „Към кой пол принадлежа?“ – исторически корени на съвременната лесбийска идентичност

Катрин Р. Стимпсън: Нулева степен на девиантността: лесбийският роман на английски език

Одри Лорд: Употреба на еротичното: еротиката като сила

Бони Цимерман: Това, което никога не е било: преглед на лесбийската феминистка критика

Тереза де Лауретис: Сексуална (не)диференциация и лесбийска репрезентация

Ан Розалинд Джоунс: Пишейки тялото: към едно разбиране на I’ecriturefeminine

Моник Витиг: Човек не се ражда жена

Виргиния Захариева: Пейзаж за лява ръка и куче