СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 12, 2002 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЕТА, ФОТОГРАФА, ПСИХОАНАЛИТИКА АНДРЕАС ЕМБИРИКОС

 

Кратка житейско-творческа хроника на Андреас Ембирикос

Одисеас Елитис: Рапорт пред Андреас Ембирикос

Нанос Валаоритис: След войната. Бунтарството в гръцкото писане

Здравка Михайлова: Андреас Ембирикос или гражданинът на идеалната утопия „Октана

Нанос Валаоритис: Андреас Ембирикос като духовно и човешко присъствие в гръцкото пространство

Димитрис Калокирис: Гора пламтяща в миро

Андреас Ембирикос: ДОМЕННА ПЕЩ, (1935) стихосбирката

Димитриос Полемис: Андреас Ембирикос и остров Андрос

Мария Маргарони: О, презокеански параход: Андреас Ембирикос и американската традиция

Андреас Ембирикос: ХИНТЕРЛАНД, (1945) стихосбирката.

Йоргис Ятроманолакис: За Земфира или тайната на Пазифая

Андреас Ембирикос: ЗЕМФИРА ИЛИ ТАЙНАТА НА ПАЗИФАЯ, (1997) стихосбирката

Нанос Валаоритис: За Ембирикос

Андреас Ембирикос: ОКТАНА, (1980) стихосбирката

Рена Зимару: Арго и Великият Ориенталец

Андреас Ембирикос: АРГО ИЛИ ПЛАВАНЕТО НА АЕРОСТАТА, (1964) стихосбирката

Нанос Валаоритис: Стресът на очакването, на признанието, на любовта у Андреас Ембирикос

Нанос Валаоритис: Встъпителни думи към английското издание на „Лична митология“

Андреас Ембирикос: ПИСАНИЯ ИЛИ ЛИЧНА МИТОЛОГИЯ, (1960) стихосбирката

Ги Соние: От малката богиня до животното Спасител

Ги Соние: Неоптолем или поетът като критик-параноик

Нанос Валаоритис: Двойната самота на един световен поет

Насос Вагенас: Поетите от поколението на трийсетте години и Ангелос Сикелианос

Андреас Ембирикос: Всех же родов или Днешният ден като Утрешен и Вчерашен (1984)

Леонидас Ембирикос: Интервю със сина на поета

Димитър Пантелеев: Връщане от прародината, стихове

Андрей Кулев: Ден извън календара, стихове

Боян Келчев: Разказ на един пушач

Андрей Филипов: Посветени стихове, стихове

Мартин Ръждашки: Сюрреализъм, Некролог на...