СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 17, 2011 - ОБСЕБЕНА ОТ АНТИЧНОСТТА. КАТЕДРА КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ, СУ.

 

Доротея Табакова: Poeta fit. Работилница за превод на старогръцки поети

Еврипид: Андромаха

Псевдо-Платон: Минос

Калимах: Химни

Хораций: Писмо до Флор

Луций Аней Сенека Философа: Отиквяването на божествения Клавдий

Овидий: Фасти

Плиний Стари: Естествена история

Мирена Славова: Антични биографии на тримата трагици

Николай Шаранков: Антична поезия от България

Паладас: Епиграми

Филогелос: Първият европейски сборник с вицове

Невена Панова: Един проект... Семинар в рамките на проект „Арион“. Рецепция на античната драма в съвременната българска поезия

Античното и съвременните български поети

Огнян Радев: Българското Алтер его на Плавт. Интервю

Лорна Хардуик: Античната драма и нейната рецепция в перспективата на националните култури. Кръгла маса в рамките на проект „Арион“

Янис Симонидис: Сократ – човекът

Пиндар: Единадесета олимпийска ода

Виолета Герджикова: Сафо 31 в мрежата на интерпретациите

Стефан Стефанов: Теогнид и посоченото авторство

Ирина Симова: Осцилацията между власт, смърт и афект (митът за Едип и прочитът му в трагедията „Едип цар“ на Сенека)

Елина Боева-Димова: Жените в комедиите на Аристофан

Марта Ивайлова: Приключения и премеждия в романа „Аброком и Антия“ от Ксенофонт Ефески и ХIV песен на „Одисея“ от Омир