СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 20, 2020 – Творческа академия „Заешка дупка“

Ирена Иванова (Основател на Творческа академия „Заешка дупка“)

Атанас Валериев Вълов (поезия)
Бистра Божикова (поезия и проза)
Борислав Николов (поезия)
Ванина Димова (поезия)
Камелия Кучер (проза)
Татяна Стоянова (поезия)
Галия Али (проза)
Джейн Димитрова (поезия)
Димана Симеонова (проза)
Емилия Павлова (проза)
Златина Ричева (поезия)
Илияна Генова (поезия)
Калина Салтиел (проза)
Лилия Илиева (проза и поезия)
Антония Апостолова (проза)
Надежда Костадинова (поезия)
Невена Елисеева (проза и поезия)
Нели Станева (онлайн поезия)
Кристина Димитрова (проза)
Pая Николова (най-малката ученичка)
Румен Павлов (проза и драматургия)
Стефани Хранова (поезия)
Анна Пуц (онлайн поезия)
Владимир Самурков (проза и детска книжка)

Антония Апостолова
Литературни разговори с Аксиния Михайлова
Литературни разговори с Петър Чухов
Литературни разговори с Иван Ланджев
Литературни разговори с Владимир Зарев
Литературни разговори със Здравка Ефтимова
Литературни разговори с Димана Йорданова