СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ # 2 (9), 1996 – БАЛКАНСКИЯТ БУМ В ЛИТЕРАТУРАТА. Две.

Босна и Херцеговина
Мая Горчева&Ах, Мария: Девет пътя и една война
Ганчо Савов: Литературата на Босна и Херцеговина
Изет Сарайлич: Зеленият впряг, стихотворения
Анжелко Вулетич: Чудотворната билка на доктор Енгел
Радослав Милошевич: Пренаситена самота, стихотворения
Йосип Ости: Игри, стихотворения
Здравко Кръстанович: Бежанска песен, Шапката
Горан Симич: В началото, след всичко
Rumen Barosov: Mariji

България
Мая Горчева&Ах, Мария: Яна и деветимата братя
Ани Васева: Дневник
Румен Шомов: Докато падат звезди
Васил Генев: Гласът се чува..., стихотворения
Август Бъчваров: Госпожа М. – тази дърта кокошка
Нина Божидарова: За рибите, за краля и за монахинята
Владимир Сабоурин: Оди
Васил Видински: Козодой, стихотворения
Иван Атанасов: Залез се кани, стихотворения
Калин Илиев: Приказка за обърканото царство
Румена Георгиева Томалевска: Свобода на словото...
Георги Томалевски: Моите стражи

Банат
Николае Марков: Кратък поглед върху Банатската Българска Литература
Карол Иванчов: Нашъ йъзик
Георги Гергулов: Зъко?
Николае Марков: Николета, стихотворения

Западни покрайнини
Марин Младенов: Софийска елегия, стихотворения
Миле Николов-Присойски: Ако не беше човещината
Детко Петров: Шепотът на часовниците
Мила Васов: Мост, търпение; стихотворения

Македония
Мая Горчева&Ах, Мария: Девет невенчани невести и майсторът
Константин Оруш: Функционалното присъствие на фантастогенните елементи...
Славко Яневски: Чудодейства на ужаса
Константин Оруш: Тишината и (не)взорът на Бранко Цветкоски
Бранко Цветкоски: Молитвен повей, стихотворения
Константин Оруш: След безкрая – начало
Гордана Стойковска: „...“, Пътуване
Александар Прокопиев: Три лели
Трайче Кацаров: Фалцът на змията, пиеса
Румен Баросов: На Мария

Словения
Мая Горчева&Ах, Мария: Девет девера и един карамфил
Ганчо Савов: Словенската литература
Цирил Злобец: Двери, стихотворения
Дане Зайц: Ще си платиш за всичко, стихотворения
Грегор Стърниша: Песен за каменния праг, стихотворения
Драго Янчар: Кастилската икона
Милан Йесих: Волфрам, стихотворения
Владимир Ковачич: Синият вир
Ифигения Загоричник: Тръпки, стихотворения
Алоиз Ихан: Време е, стихотворения
Rumen Barosov: Mariji

Сърбия
Мая Горчева&Ах, Мария: Девет сватби и един крал Стефан
Мира Алечкович: Само малко прах, стихотворения
Добрица Ерич: Коса, стихотворения
Драгослав Михайлович: Чизмаджии
Константин Оруш: Кръстът като хипосема
Милорад Павич: Вътрешната страна на вятъра
Милорад Павич: Последна любов в Цариград
Видосав Стеванович: Тестамент
Видосав Стеванович: Христос и кучетата
Матия Бечкович: Два свята, стихотворения
Филип Давид: Приказка за лунната колесница
Велимир Костов: Характеристика на тероризма..., стихотворения
Радомир Уляревич: Тъга за юг, стихотворения
Светислав Басара: DE BELLO CIVILI
Радослав Петкович: Съдба и коментари
Душан Ковачевич: UNДERГЯOУND
Румен Баросов: Мариjи
Румен Баросов: Мариjи
Константин Оруш: Революционният тероризъм като...
Миодраг Булатович: Ездач над ездачите
Сретен Перович: Отлагане на смъртта, стихотворения
Александра Ливен: Човекът, историята и Данило Киш
Данило Киш: Гробница за Борис Давидович
Константин Оруш: Theaterroman – Тeaтральный роман – Позоришни роман
Гойко Челебич: Псевдо

Хърватска
Мая Горчева&Ах, Мария: Повест за деветте роли на хърватския поет Франьо
Ганчо Савов: Хърватската литература
Драгутин Тадианович: Моя Дубровник, стихотворения
Весна Парун: Приятелска жалост, стихотворения
Владо Готовац: Невъзможното
Дубравка Угрешич: Американски речник
Константин Оруш: Първо четене...
Миро Гавран: Тайната на Джордж Вашингтон
Rumen Barosov: Mariji