17 декември 2015 година. Четящия човек

Ax poetics 257Четящия човек, 17 декември 2015 година.

Това ще бъде място за четящите хора.

В стоп кадъра 3 поредни страници от броя Ни от 2009 със снимки от фестивала София: поетики.

Защото това беше една вечер, когато почувствах, че има смисъл……

 

Коментари